"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Седем причини, поради които следващият Google няма да бъде създаден в ЕС

Адриан Николов / 30.08.2019
Липсата на „Европейски Google“, „Европейски Facebook“ или „Европейски Alibaba“ отдавна е сред големите болки на лидерите на Европейския съюз. Изглежда обаче, че новият състав на Европейската комисия планира да вземе в свои ръце тяхното създаване с помощта на специализиран фонд с капитал от 100 милиарда евро, помпозно озаглавен „Фонд за европейско бъдеще“.

Португалско слънце сред буреносни облаци

Павел Ковачев* / 30.08.2019
На фона на задаващата се криза и проблеми във водещите икономики в еврозоната като Германия и Италия, на Пиринейския полуостров може да намерим неочакван пример за икономика в подем – Португалия. Примерът е още по-впечатляващ, отчитайки слабото представяне на португалската икономика преди 2008 г., логично последвалата рецесия и дълговата криза, довела до отпускане на помощ в размер на 78 млрд. евро през 2011 г. от международните кредитори в лицето на Европейския съюз и Международния валутен фонд и обвързаната с това програма за стабилизация и реформи.

Оптимизъм с предупредителни сигнали в бизнес наблюденията през лятото

Лъчезар Богданов / 30.08.2019
Нови данни от НСИ тази седмица допълват вече отчетливите белези за влошаване на стопанската конюнктура. След спада на износа на стоки през юни с 6,4% и свиването на индустриалното производство с 3,6% на годишна основа, общият показател за бизнес климата през август отчете спад с 3,1 пункта спрямо нивото от юли и с 2,8 пункта спрямо август на миналата година. Наблюденията на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията и услугите дават възможност да се съпоставят субективните оценки на предприемачите и мениджърите със статистическите данни за действителната стопанска активност и заедно с това позволяват краткосрочна прогноза за очакваното поведение на икономическите агенти в предстоящите месеци.

Още една болница?

30.08.2019
Преди няколко дни със свое решение №513 от 26 август 2019 г. Министерският съвет одобри създаването на ново лечебно заведение – Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в град Габрово. За първи път правителството се възползва от новите си правомощия да разрешава откриването на нови лечебни заведения след поредните изменения в Закона за лечебните заведения, в сила от месец април тази година.