"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 16.08.2019

В началото на лятото се разрази сериозна дискусия за криза на летния туризъм в страната. Дискусията започна в края на юни и началото на юли, тоест беше изцяло фокусирана върху състоянието на летния туризъм през юни. Основните тези са, че 1) летният туризъм през юни е в криза (плажовете са празни) и 2) българите бягат от родното Черноморие и масово предпочитат Гърция (задръствания на границата). Днес вече имаме данните на НСИ за туризма през месец юни и можем да осветим доколко горните твърдения отговарят на реалността.

Глобални облаци са надвиснали над европейската и българската икономика

Лъчезар Богданов / 16.08.2019
През второто тримесечие на 2019 г. според експресните оценки на НСИ растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) в България е 0,2% спрямо предходното тримесечие и 3,3% в сравнение със същия период на 2018 г. Ръстът на годишна основа е малко по-нисък от отчетения през първото тримесечие на 2019 г. (3,5%), но малко по-висок от този за последните две тримесечия на 2018 г. (съответно 3,1% и 3,2%), подобна е тенденцията и при темповете на база предходно тримесечие. Инвестициите в основен капитал нарастват с 2,2%, а потреблението с 2,7% спрямо година по-рано.

Нови рекорди при заетостта

Явор Алексиев / 16.08.2019
Независимо от странностите в данните, общото състояние на пазара на труда безспорно е добро, а капацитетът му за нови рекорди изглежда не е напълно изчерпан, както изглеждаше през 2018 г. В сегашните условия вниманието вече трябва да се насочи към вида на създаваните работни места и процесите на преориентиране на икономиката към дейности с по-висока добавена стойност. Този процес няма как да мине без преосмисляне на част от активните мерки на пазара на труда, както и без полагане на усилия за осъвременяване на трудовите регулации. Макар моментното състояние на пазара на труда да е добро, забавянето на европейската икономика подсказва че най-добрите години от текущия икономически цикъл може и вече да са зад гърба ни.

Какво липса в концепцията на Иван Гешев

Екатерина Баксанова / 16.08.2019
„В момента продължавам 99%, дори някой да ме предложи, да не участвам в това състезание, което се очертава изключително мръсно и кално. А като се търкаляш в калта, няма как да не се оцапаш. Аз не искам да се търкалям, ако някой иска, да се търкаля“ – каза през юни т.г. Гешев.

„Новата“ линия на бедност – естество и последствия

Адриан Николов / 16.08.2019
Що е то линия на бедност, и как влияе тя на социалните политики? Този въпрос излиза на дневен ред след публикуването на предложението за смяна на методологията за нейното изчисление в края на миналата седмица. Тук ще опитаме да отговорим и на двата въпроса, както и да оценим какви ще са последствията от евентуалното въвеждане на предложения подход.

Реалистичен поглед върху рестриктивната политика в ЕС към въглищните централи

Красен Станчев / 16.08.2019
Въпреки направеното от България, донякъде стихийно, в областта на опазването на околната среда, политиката на ЕС за рестрикции към въглищните централи и замяната им с централи, работещи с възобновяеми енергийни източници, ще засегне негативно и централите в Марица-Изток. България, както и другите членки на съюза, следва да извърши анализ на адекватността на ресурсите в електроенергетиката до края на 2019 г. Но не го прави по неясни съображения.