"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 02.08.2019

Финансовият свят, както и реалният, рядко е черно-бял и обикновено включва цяла палитра от цветове, включително и сиви зони. С малки изключения, дебатът около публикуваните резултати от прегледа на качеството на активите (ПКА) на банките и стрес теста на Европейската централна банка (ЕЦБ) много бързо се превръща в монохромна оценка за състоянието на банковата система и, по-лошо – мненията варират от няма проблеми с никоя банка до има сериозни проблеми и до няколко години може да се очаква нов сезон на сериала КТБ.

Няколко бележки по разговора за подоходното неравенство и бедността

Адриан Николов / 02.08.2019
Данните за подоходното неравенство са сред най-често погрешно интерпретираните, което важи с особена сила за отношението между доходите на най-бедния и най-богатия квинтил (също известен като S80/S20). Често ръста на неравенството бива бъркан с ръст на бедността, коренно различните понятия „абсолютна бедност“ и „относителна бедност“ са далеч извън разговора, а причините които движат тяхната динамика остават на заден план. По тази причина, настоящият текст разглежда няколко от най-често срещаните проблеми на дебата около неравенството и опитва да ги адресира.

Мястото на пациента в здравната система

ИПИ / 02.08.2019
Всеки пациент, който е прекарал известно време в досег с българската държавна здравна система през последните години, неминуемо е забелязал, че обикновено е пасивен наблюдател на случващото се с него. Получателят на здравна услуга не е достатъчно добре информиран, не взема решения за здравето си и често не знае какъв ще е резултатът от лечението му. Подписът му под „информираното съгласие“ по различните клинични пътеки и процедури обикновено е формалност и не е придружен от яснота какво и защо ще бъде извършвано. Какви са причините за липсата на адекватно участие в системата от страна на пациентите?