"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 12.07.2019

Либерализирането на пазара на електрическа енергия в България започва през 2004 г. със създаването на т.нар. привилегировани потребители, които имат право да сменят традиционния си доставчик – НЕК. Със задълбочаване на този процес терминът придобива ново значение и вече обхваща регулирания сегмент от пазар – домакинства и небитови потребители, присъединени към мрежата на ниско напрежение, в който попадат защитените от пазара потребители.

Изборният кодекс като йо-йо

Адриан Николов / 12.07.2019
Промяната на Избирателния кодекс преди избори в България е стара, неотменна традиция. От тази гледна точка 2019 г. е особено благодатна, тъй като избори в нея има два пъти, и традицията повелява изборното законодателство да се промени поне два пъти. Видно, законодателят не може да вземе решение точно какъв да е инструментът, чрез който гласоподавателите изразяват вота си, и по тази причина в рамките едва на няколко месеца първо постановява поголовното въвеждане на машинно гласуване във възможно най-кратък срок и пълното изхвърляне на хартиените бюлетини, а сетне решава да изхвърли напълно машините и да разчита изцяло на изпитания хартиен метод.

Кои общини ползват най-много европейски средства?

Адриан Николов / 12.07.2019
Краят на настоящия програмен период на европейските фондове е все по-близо и с наближаването на 2020 г. ставаме свидетели на значително увеличение на отпуснатите по тях суми. Това личи ясно от годишния преглед, който ИПИ извършва, на отпуснатите средства по евро фондовете на равнище община и област. Извън чувствителните увеличения в много региони обаче подреждането на областите и общините по този показател остават почти непроменени. Същото важи и за естеството на големите проекти.

Какви са промените в 17-тата редакция на ЗСВ от 2016 г. насам

Иван Брегов / 12.07.2019
За да става по-добър животът в България трябва да има среда, която да позволява или насърчава това развитие. За добрия лекар – добро образование, добро медицинско оборудване, добро заплащане – за всеки един поотделно, за отделните екипи, после отделенията и така докато се подобри цялата система. Когато боледува отделният човек, индивидуалната намеса е достатъчна. Но когато боледува обществото, трябва повсеместно лечение на нравите. А това означава отстояване на представите ни за добро, „изправяне“ на поведението на тези, които са го нарушили и поддържане и подобряване на цялостното състояние (идеално такова няма). Тази грижа се пада на правосъдието – системата за обществено и държавно здраве.

Четири примера за отложени реформи заради изборите през октомври

ИПИ / 12.07.2019
Правителствата в България вечно говорят за реформи, но като наближат изборите всякакъв ентусиазъм изчезва и всичко си остава постарому. За добро или за лошо от 2013 г., включително, избори има през всяка година, освен 2016 г., а тази година има два – за европейски парламент и местни избори. Дори да не се изказва публично, отношението на политиците е повече от ясно – без резки движения в изборни години, за да не се разлюти електоратът.

Разнищване на компромиса между работа и почивка

Павел Ковачев* / 12.07.2019
Често се чуват призиви за политическа намеса при взаимоотношенията между работодатели и наети лица, сочат резултатите от редица проучвания1 по темата. Каквито и да са предполагаемите ползи от такава намеса обаче, тя често се разминава с реалните нужди на пазара и може дори да намали стабилността на трудовите взаимоотношения. Докладът на Литовския институт за свободен пазар, разработен с подкрепата на ИПИ, предлага поглед именно върху икономическите последствия от регулациите за работните часове в България, Естония, Литва, Полша, Словакия и Чехия.