"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 05.07.2019

Парадоксално или не, но продължаващият ръст на бюджетния излишък може да се превърне в проблем за управляващите. Трупането на излишъци в условия на сравнително висок икономически растеж е чудесна политика, тъй като могат да осигурят необходимия „буфер“ по време на период с нисък икономически растеж или рецесия, каквато е ситуацията в периода 2009-2010 г. Те обаче лесно могат да се превърнат в проблем, когато правителството планира да приключи 2019 г. с дефицит от 600 млн. лв., а към средата на годината се очаква излишък от 3,2 млрд. лв.

Лято 2019 – за ръководството на прокуратурата, находките и още нещо

05.07.2019
„Един много добър главен прокурор“, „находка“, „великолепен юрист“, „харесвал съм го и продължавам да го харесвам като капацитет“. Така проф. Герджиков определя главния прокурор в различни интервюта през последните две седмици. Оставяме настрана необяснимия импулс за публична възхвала и използването на категории като „харесване“ за ръководител на орган на съдебната власт, тъй като само може да спекулираме какви са мотивите за това. Не би могло обаче да се игнорира това, че с подобно публично говорене с лека ръка се легитимират или поне се възприемат като незначителни несъвместими

Как 34-годишните станаха младежи

Явор Алексиев / 05.07.2019
Преди седмица Евростат излезе с данни, според които около 250 хиляди български младежи[1] на възраст 20-34 години нито учат, нито работят (т. нар. NEETs). По-високи нива на неактивност в тази възрастова група се наблюдават само в Италия (28,9%) и Гърция (26,8%), а сходни – в Румъния (20,6%), при средна стойност за ЕС от 16,5%.

Айтитата и регионалното развитие

Петър Ганев / 05.07.2019
През последните 10 години българската икономика търпи сериозни промени. Преработващата промишленост постепенно се ориентира към производства с по-висока добавена стойност. Броят на наетите лица в традиционни сектори като производството на облекла или мебели, намалява чувствително. В същото време, производството на машини, електрически съоръжения и автомобилни компоненти расте и съответно увеличава броя на наетите в тези сектори. Най-големият ръст на наетите лица в единичен сектор обаче не е в класическата промишленост, а в сектор „Информационните и комуникационните технологии“ (ИКТ) – ръст от 31 хил. наети в периода 2009-2017 г. Към началото на 2019 г. този ръст продължава, като са добавени още около 8 хил. нови работни места в ИКТ сектора спрямо 2017 г.

Матурите по области 2019: по-добри резултати, но и много повече слаби оценки

Адриан Николов / 05.07.2019
На пръв поглед, обявените от Министерство на образованието резултати от зрелостните изпити сочат значителен спад на средната оценка по български език и литература – от 4,24 средно миналата година, до 4,06 тази. На национално ниво това е най-значителният спад в рамките на година в историята на зрелостните изпити. Данните на областно ниво обаче рисуват доста по-различна картина, която ще разгледаме в детайли в настоящата статия.

Бюджетно презастраховане или нещо друго?

Калоян Стайков / 05.07.2019
Ако трябва да се посочат два проблема на бюджетния процес в България, то това биха били планирането и изпълнението. Четвърта поредна година правителството планира бюджетен дефицит, а три години отчита излишък и по всичко личи, че 2019 г. ще е четвъртата в тази поредица. В същото време бюджетните разходи изглежда следват много ясна тенденция през първите 11 месеца на годината, докато дойде декември и всичко отиде по дяволите. Подобно презастраховане може и да е обосновано по време на криза или в години на нисък икономически растеж, но сегашните времена са други и поведението на правителството е озадачаващо.