"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 28.06.2019

Сделката за продажба на българските активи на ЧЕЗ е вече в третата си година и по нищо не изглежда по-близо до приключване. За този период се спрягат три компании като потенциални купувачи - "Фючър енерджи", „Инерком“ и Еврохолд. Първата фалира в края на 2018 г., втората има сключен предварителен договор, но не успява да изпълни условията по него и продавачът се отказва, предстои да стане ясно каква ще е участта на третата. Единствената константа в тази история е отношението на управляващите към подобна сделка, което е лишено от всякакъв ентусиазъм.

Предизборната тишина на местните данъци

Явор Алексиев / 28.06.2019
Настоящата година слага края на тригодишен период на значителен брой увеличения на ключови местни данъци. Причината обаче не е достигането на някакво задоволително, от гледна точка на общините, ниво на собствени приходи в местните бюджети, а, изглежда, е много по-прозаична – идват избори.

Управлението на капиталовите разходи на съдебната система в България е силно централизирано

28.06.2019
Инвестициите на всяка публична организация са ключов елемент от нейното развитие. Управлението и прекият контрол върху тях следва да е в ръцете на административните й ръководители, по подобие на децентрализацията на публични услуги, базирана на субсидиарност. В момента това не се забелязва в управлението на съдебната система в България, като причината е силната централизация на решенията по отношение на управлението на бюджета и на капиталовите разходи във Висшия съдебен съвет (ВСС).

Становище по създаване на Съвет по координация на трите власти

ИПИ / 28.06.2019
ИПИ е на мнение, че практиката по формирането на нови органи без предварителна задълбочена оценка за тяхната необходимост е противоречива. Ако такъв съвет бъде създаден, следва да бъде преосмислена и изчистена концепцията за неговата цел и правомощия. Ако усилията се фокусират предимно върху координационни и съвещателни функции, това не следва да се възприема и интерпретира като механизъм за мониторинг.

Диференцираните ставки за ДДС не са ефективна социална мярка

Лъчезар Богданов / 28.06.2019
Народни представители от БСП предложиха намалени ставки за облагането с ДДС - 5% за избрани хранителни продукти и 9% за лекарства, заплащани от НЗОК, медицински изделия и диетични храни за медицински цели. Вносителите предлагат и повишаване на прага за задължителна регистрация от 50 на 100 хил. лева. Макар проектът да е придружен с мотиви и оценка на въздействието, текстовете са кратки и по-скоро декларативни. Не са формулирани ясни цели и не е изготвен социално-икономически анализ, аргументиращ връзката между предложените изменения и постигането на целите.

Кредитът за домакинствата продължава да расте по-бързо от бизнес кредитирането

Лъчезар Богданов / 28.06.2019
Ръстът на кредитите продължава през май, според последните данни на БНБ. Запазва се тенденцията за значително по-висок ръст при кредитите за домакинствата, при относително по-бавно нарастване на вземанията от бизнеса. Потребителските кредити нарастват с 10,8% през май спрямо нивото им от година по-рано, докато жилищните кредити се увеличават с 11,7% спрямо май 2018 г. При кредитите за жилище ръстът на годишна база надхвърля 10% в месеците от октомври 2018 г. Все пак, относително висок ръст се наблюдава сравнително от скорто, като до средата на 2017 г. той беше дори под 5% на годишна основа, при на практика замръзване от началото на кризата до 2016 г.

От какво се нуждае Аерогара София и как концесията може да помогне*

Красен Станчев / 28.06.2019
В началото-средата на юли се очаква становището на наблюдателите по търга за концесия на летище София. Групата им се състои от представители на Международната финансова корпорация (МФК, част от Групата на Световната банка) на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Препоръката им трябва да е по повод най-изгодната оферта от широка представителна група от кандидати с опит, чийто списък вече е добре известен. Засега, нормално, единствената тяхна изява е задоволство от качеството на кандидатите.