"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 21.06.2019

На 14-ти юни министърът на правосъдието Данаил Кирилов представи предложения за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. По същество текстовете развиват процедура за разследване и временно отстраняване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор.

Не е сега моментът за смяна на модела на партийно финансиране

Адриан Николов / 21.06.2019
Длъжни сме обаче да подчертаем дебело, че на този етап дебатът за сусбидирането на политическите партии е лишен от експертност и от реални алтернативи, а бързият преглед на прилаганите в ЕС модели ясно демонстрира, че има много възможни подходи. Особено важно е да бъде избран този, който най-добре отговаря на електоралните и институционалните особености на страната. Засега обаче вместо от експертност и анализ, дебатът е доминиран от популизъм. По тази причина и на този етап е за предпочитане да не пристъпваме към каквато и да било промяна на модела.

ВСС – безрезултатност без граници

21.06.2019
Тази седмица Висшият съдебен съвет (ВСС) публикува на страницата си информация относно срещата си с експертната мисия на Европейската комисия (ЕК) по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО). На срещата са обсъдени „предприетите действия и постигнатите резултати в областта на независимостта на съдебната система и продължаване на съдебната реформа“. При отваряне на тази своеобразна паметна бележка обаче се вижда, че за резултати трудно може да се говори.

Изненада ли ни новият публичен дълг?

Калоян Стайков / 21.06.2019
През седмицата бяха пласирани нови две емисии държавни ценни книжа (ДЦК) и много наблюдатели виждат някаква конспирация. Подходът трудно може да се нарече идеален, но не трябва да се изпада в крайности и самоцелна критика, но и не бива да се стига до крайности и самоцелна критика. В противен случай управляващите са виновни, ако действат прибързано и без предварителна информация до пазарните участници, но и са виновни, ако действат твърде предпазливо и изпуснат подходящия момент.

Над 700 млн. лв. изхарчени в нарушение през 2018 г. и влошаването продължава

Петя Георгиева / 21.06.2019
Поддръжниците на правителствените програми, бюджетните субсидии и държавните предприятия твърдят, че у нас основната причина да не се постигат добри резултати е липсата на достатъчно средства. Това не е вярно. Българската администрация разполага с огромен ресурс за постигане на целите, които преследва, и в осъществяването на публичните политики, които е формулирала. За 2019 г. държавният бюджет ще похарчи над 44 млрд. лв.