"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 07.06.2019

Викове, гняв и надцакване, вместо аргументи, наводниха обществения разговор в последните две седмици. Само в рамките на седмица се натрупаха цяла поредица от популистки предложения. Вместо да покажат колко необмислени и потенциално вредни са те, водещите партии се надпреварваха коя ще предложи по-щедрата, изпразнена от съдържание популистка мярка, а в парламента и комисиите му настана трескаво гласуване.

ВСС през 2018 г. – чука-трака, резултати – няма

07.06.2019
Както е видно, ВСС продължава практиката на съставяне на годишни доклади за дейността със силно описателен характер. Освен всичко друго, това е индикативно и за свръх функциите, с които е натоварен органът и които го лишават от възможността за ефективно администриране на съдебната власт. Очакваме с нетърпение и годишния доклад за независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на собствената си дейност, който ВСС съгласно ЗСВ предоставя за обществено обсъждане.

Бавното правосъдие е липса на правосъдие

ИПИ / 07.06.2019
Дори и най-справедливият закон е неефективен, ако не бъде своевременно приложен. Времето за решаване на едно дело има почти толкова голямо значение за справедливостта, колкото и крайното решение на съда. И докато юристите защитават тезата за качеството на правораздаването, то икономистите добавят и времето в работата на съдебната система, като индикатор, който може да се мери и използва за оценка на ефективността в защита на правото.

Приходите от облагането на тютюневи изделия в България достигат над 3 млрд. лв. през 2018 г.

04.06.2019
През 2018 г. приходите от облагането на тютюневите изделия в България достигат над 3 млрд. лв. или 9.5% от всички данъчни приходи в бюджета. По този показател България се нарежда на челните места в ЕС.

ЕК (отново) препоръчва, ние (отново) си правим оглушки

Петя Георгиева / 07.06.2019
Според Комисията съдържанието на препоръките отразява общите приоритети, определени в годишния обзор на растежа за 2019 г. и в препоръката за 2019 г. относно икономическата политика за еврозоната, която бе публикувана през ноември 2018 г. Препоръките се основават на подробен анализ на докладите за отделните държави, публикувани през февруари 2019 г., и на оценката на националните програми за реформи, представени през април. Специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г. включват поставяне на по-силен акцент върху определянето на нуждите от инвестиции на национално равнище и подреждането им по приоритет, както и обръщане на специално внимание на регионалните и териториалните различия.

Прокуратурата и съдът не разбират смисъла на вътрешния контрол

07.06.2019
Съдебната власт е призвана да следи за спазването на закона и от нея се очаква и да го спазва и да дава пример на останалите власти. Можем да се надяваме в най-скоро време препоръките на звената по вътрешен одит в структурите на съдебната власт да бъдат изпълнени и системите за финансово управление и контрол в тях – трайно подобрени.

Новите цени на тока страдат от стари проблеми*

Калоян Стайков / 07.06.2019
Приемането на ценовите решения за сектор „Електроенергетика“ от години е белязано от сериозно напрежение, придружено понякога и от протести. С течение на времето фокусът на тези протести се измести от такива, които са свързани основно с регулирания пазар, т.е. домакинствата, към такива, които са насочени към функционирането на либерализирания пазар и регулираните цени, които засягат бизнеса. Това означава, че водещите теми в ценовото предложение на Комисията за енергийно и водно регулиране най-вероятно ще бъдат прогнозната борсова цена, бъдещето на ТЕЦ „Марица-изток 2“ и регулираната добавка задължения към обществото.