"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 23.05.2019

Позициите на про-пазарния кандидат по икономическите въпроси в ЕС са доста ясни – против опитите за централизиране на социалната политика и уравниловката на европейско ниво, против опитите за данъчна хармонизация и смекчаване на конкуренцията, в подкрепа на споразуменията за свободна търговия, и за много внимателна оценка на последиците от „зелените политики“ и инвестициите в трети страни.

ДДС за конкурентите на „Български пощи“

Явор Алексиев / 23.05.2019
С промените в ЗПУ законодателят на практика признава неяснотата на нормативната уредба до този момент (което е видно и от мотивите към законопроекта), но иска да накаже за тази неяснота фирмите, които са спазвали закона по начина, по който е бил разписан.

ЕС като спасител на отечествата

Красен Станчев / 23.05.2019
Кандидат политици, депутати и експерти вероятно не са чели Салтиков-Щедрин. През 1870 г. установява, че в неговата страна „патриотизъм“ включва и елемент на „изпълнение на предписанията на началството без възражения“, и оправдания от рода "вярно, ограбил е хазната, но е голям патриот и истински християнин". Не са запознати и с „Европейското спасение на националната държава“ - едно от най-интересните четива по история на ЕС (на Милуърд, включена в парламентарната читалня на 100-те най-добри книги за Европа).

Какво показва последният доклад за работата на прокуратурата през 2018 г.?

23.05.2019
През миналата седмица беше публикуван доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. Той съдържа значително количество отчетна статистическа информация за дейността на прокурорите и следователите в България. Какви са впечатленията и основните изводи от него?

За счетоводните (двойни) стандарти в публичния сектор

Петя Георгиева / 23.05.2019
Макар и сравнително далечен, въпросът със счетоводното отчитане в публичния сектор е в основата на значителен брой неясноти и разминавания в българската фискална сфера. Последният доклад на Сметната палата за одит на финансовите отчети на бюджетните организации за 2018 г. отново повдига някои много интересни въпроси.