"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 17.05.2019

Когато една идея е вредна, но популистка, то с времето тя се приема от логично мислещите като необходимото зло. Става, обаче, по-лошо, когато същата вредна идея, отново по популистки причини, започне да се „усъвършенства“. Това се случва с минималната работна заплата в момента на европейско ниво.

2019: Денят на данъчна свобода идва на 18 май

ИПИ / 17.05.2019
През 2019 г. в държавната хазна е планирано да постъпят рекордните 43,9 млрд. лв. приходи. Средно за един календарен ден българите ще изработват по 319 млн. лв., което означава, че ще са ни необходими 138 дни за да попълним хазната. Казано с други думи, Денят на данъчна свобода през 2019 г. ще настъпи на 18 май. Това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за държавата и ще започнат да работят за себе си.

Паметна бележка за неслучилото се

Иван Брегов / 17.05.2019
За възложената на групата работа можем да кажем, че е концептуална грешна, тъй като и към настоящия момент председателите на върховните съдилища подлежат на разследване от прокуратурата. Големият проблем е, че няма механизъм, по който да бъде разследван главният прокурор, тъй като той е способен да възпрепятства всяко разследване срещу себе си. И това не е абстрактно твърдение, а горчив опит, потвърден от осъдително дело срещу Република България – делото Колеви. За текущата работа на групата можем да отбележим само едно проведено заседание на 11 юни 2018 г. И това също е проблем, но липсата на желание за реформа в прокуратурата е ясен факт.

Добър старт за 2019 г. за пазара на труда

Явор Алексиев / 17.05.2019
На регионално ниво различията остават чувствителни, въпреки че по-голямата част от областите в страната са близко до рекордни нива на заетост за населението на възраст 15-64 години. Единствената област в Северозападна България, обаче която отбелязва ръст на заетостта на годишна база през първото тримесечие на 2019 г., е Ловеч. Спад на север от Стара планина се вижда още в Добрич, Силистра и Търговище, докато добри резултати по отношение на заетостта постига най-вече област Велико Търново и в по-малка степен Шумен и Варна. На юг столицата е единствената област със спад в заетостта на годишна база, което потвърждава и данните от последното тримесечие на 2018 г. за постепенно затишие в експанзията на местния пазар на труда.

Нов прокурор, ама стар модел

17.05.2019
Общественото говорене по въпроса за правомощията на главния прокурор несъмнено е полезно, особено като се има предвид, че допреди няколко години обществен дебат в тази насока беше немислим. Полезно е и защото свръховластеността на тази фигура изисква сериозно осветяване на всички процеси, свързани с нея. В този смисъл подобна инициативност от страна на президента може да изглежда обнадеждаваща. При по-задълбочено вглеждане обаче възникват редица въпроси.

За какво са ни нормативни документи, ако всеки проблем се решава от премиера

Калоян Стайков / 17.05.2019
Освен че наредбата дублира разпоредбите на редица закони, продължава да липсва реална оценка на разходите на лечебните заведения за предоставяне на здравни услуги по линия на клиничните пътеки. По линия на счетоводната отчетност би следвало да се изисква информация както за средната стойност на пациент за лечения по дадена клинична пътека, така и разбивка на тези разходи по функционалната принадлежност, икономическия характер, дейности, постоянни/променливи, присъщи/неприсъщи и т.н. По този начин може да се направи реална оценка на икономическата ефективност и ефикасност на лечебните заведения.