"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 10.05.2019

През тази седмица се случиха няколко събития, които насочиха вниманието към държавните предприятия. Едната голяма новина е, че държавната ТЕЦ „Марица-изток 2” отчете огромна загуба от 332 млн. лв., а общо дълговете на предприятието вече достигат 864 млн. лв. Тук следва да отбележим, че загубата до голяма степен се дължи на постоянно нарастващите разходи за въглеродни емисии, които през 2018 г. са стрували на компанията 363 млн. лв. Огромната загуба на държавното предприятие през последните години се финансира основно със заеми от БЕХ, в т.ч. за закупуване на недостигащите въглеродни емисии за 2018 г. Очакванията са, че БЕХ ще се опита да конвертира голяма част от кредитите към държавното дружество в капитал, като по този начин се избегне изпадането в несъстоятелност – не е ясно как тази операция ще отговори на европейските правила.

За едни излишни девет милиона

Адриан Николов / 10.05.2019
За едни девет милиона лева иде реч – толкова отпусна в сряда Министерски съвет на Централната избирателна комисия за наем на машини за гласуване, които да бъдат ползвани на изборите за Европейски парламент след няколко седмици и за местна власт наесен. Ключовата дума тук е „наем“ – въпреки високата цена и след години на дебат и обструкции, България отново няма да е горд собственик на пълен набор машини за гласуване, а само ще ги вземе временно, в случай че при неизбежната нова промяна на изборния кодекс преди следващия вот се окаже, че машинното гласуване вече не е желаната технология за провеждане на избори.

Върховенство на какво?

10.05.2019
Тази седмица Върховният касационен съд (ВКС) публикува Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г. Наред с други критични изводи председателят на ВКС констатира и наличието на „изключително притеснителна по отношение на върховенството на правото в Република България тенденция“. Според доклада това е „демонстрираното многократно през 2018 г. от представители на законодателната и изпълнителната власт непознаване (или целенасочено противопоставяне) на конституционното правомощие на върховния съд да уеднаквява съдебната практика“.

Икономическата статистика за първите три месеца показва добър старт на годината

Десислава Николова / 10.05.2019
След като неотдавна стана ясно, че миналата година българската икономика е забавила растежа си до 3,1% (което беше в долния край на прогнозите), то първото тримесечие на тази година дава добри поводи за оптимизъм. Всички данни до момента – за данъчните приходи, строителството, промишлеността, външната търговия и туризма – са показателни за силен старт на 2019 г. По-конкретно, публикуваните статистики показват следното:

Неизбежната отбрана на властта срещу признанието за неработещи институции (година по-късно)

Иван Брегов / 10.05.2019
Преди малко повече от година, вследствие на битов инцидент общественото внимание бе привлечено от чисто човешки проблем – в правото си ли е бил един пловдивски лекар, стреляйки по лице, опитало да извърши кражба? Крайността на мненията се подсили от оскъдицата на факти.

Нулеви аргументи срещу договорите с нулеви часове

Явор Алексиев / 10.05.2019
Предизборната дрямка на Съвета за тристранно сътрудничество е поредното свидетелство за всеобщия ужас от думата „реформи“ в навечерието на избори, пък били те европейски. Прегледът на стенограмите от тазгодишните заседания не създава впечатлението, че реално в съвета се работи проактивно в някаква посока. Единственият опит за иницииране на някакъв дебат през почти преполовената 2019 г. се случи в началото на февруари, когато министърът на труда и социалната политика Бисер Петков обяви, че е сформирана работна група, която да се обедини около предложения за изменения в Кодекса на труда. Освен някои чисто административни облекчения, за кратко из общественото пространство се завъртя и предложението за увеличаване на максималния допустим извънреден труд от 150 до 300 часа годишно.