"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 03.05.2019

Правителството продължава да отчита едни от най-високите бюджетни излишъци, което е напълно очаквано в предизборна година. Неминуемо данните за изпълнението на бюджета вдъхват доверие относно подобряване на икономическата активност през първото тримесечие на годината, но крият и някои опасности, основно по линия на забавени разходи.

Срокът за кандидатстване за летния семинар “Europe & Liberty” в Банско е удължен до 5 май

03.05.2019
Институтът за пазарна икономика и Institute for Economic Studies – Europe за девета поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар за студенти и младежи в Банско (България). Идеята на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да даде възможност за дискусия на съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници и ще бъде изцяло на английски език. Опитът от последните години показва, че участниците са поне от десет различни страни, като българската група, разбира се, е най-голяма.

Оптимизацията на мрежата от административните съдилища – необходимост, възможност или прищявка?

03.05.2019
През последните години българската съдебна карта се развива в посока, обратна на логичното – вместо оптимизация на мрежата, която да позволи по-ефективна натовареност на съдиите, специализация и адекватно кариерно развитие, както и ефективност на разходите за правосъдие, се наблюдават малки по размер съдилища, които не отчитат местните особености, и неравномерно разпределение на магистратите между тях.

Как беше отменен данъкът върху търговията на дребно в Словакия?

03.05.2019
От известно време насам няколко източноевропейски страни започнаха флирт с различните форми на „данък върху търговията на дребно“ – подобен, макар и не идентичен, на ДДС и данъка върху оборота. Прокламираната цел е борба с международните търговски вериги, които са обвинявани за проблемите на местните земеделски производители и местната хранително-вкусова промишленост. В реалността, обаче, той вреди основно на потребителите.