"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 25.04.2019

Кризата с УНСС тази седмица е доста подходяща метафора на цялостното състояние на управлението на висшето образование. Институциите се намират в състояние на постоянен сблъсък, който възпира развитието, планирането е лошо и се съсредоточава върху грешните цели, а добавянето на европейско финансиране само усложнява, но не подобрява условията и резултатите. Потърпевшите от това, разбира се, са най-вече студентите и техните знания и умения, които са причината изобщо да има университети.

NEETs и българските региони

Явор Алексиев / 25.04.2019
През последните няколко месеца ИПИ работи усилено по мащабно изследване, посветено на младежите извън образование, обучение и заетост (т.нар. NEETs). Анализът включва опит за алтернативна оценка на техния брой и социално-икономически характеристики, както и преглед на основните политики, насочени към тях. С цел добиването на по-преки впечатления ИПИ посети шест областни центъра в районите, където последните данни на НСИ свидетелстват за най-висока концентрация на NEETs. В този материал ще споделим някои от основните ни впечатления от проведените срещи с представители на посетените общини, местните бюра по труда, социални работници, специалисти в сферата на образованието, бизнеса и др.

КПКОНПИ в страната на чудесата

25.04.2019
Неистовото желание на управленското статукво в България да демонстрира борба с корупцията доведе дотам, че преди година няколко неработещи структури получиха име ново, но останаха със съдържание и същност стари. Така бе създадена Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Една от функциите на мегакомисията е реално това, което години наред правеше Центърът за превенция на корупцията БОРКОР, а именно – да осъществява политиката по борба с корупцията. Да сме по-точни - „държавната политика по борба с корупцията“. Инструментариумът за това са познатите вече от миналото „подръчни материали“ – събиране на информация, съгласуване на законодателството, периодична оценка на антикорупционни мерки и т.н.

Автосекторът – една от звездите на българската индустрия последните години

Десислава Николова / 25.04.2019
Производството на части и компоненти за коли е един от секторите, чиято експанзия последните години се превърна в един от моторите на българската индустрия, а и на икономиката като цяло. Благодарение на общия европейски пазар и глобализацията на производството на коли, българските производители на части за коли успяха да се интегрират успешно в европейски и международни вериги на предлагането като доставчици и поддоставчици за световни брандове като BMW, Mercedes, Renault, Nissan, Audi, Ford, Porsche и др., а отскоро дори и за Tesla.

Срокът за кандидатстване за летния семинар “Europe & Liberty” в Банско е удължен до 5 май

05.04.2019
Институтът за пазарна икономика и Institute for Economic Studies – Europe за девета поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар за студенти и младежи в Банско (България). Идеята на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да даде възможност за дискусия на съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници и ще бъде изцяло на английски език. Опитът от последните години показва, че участниците са поне от десет различни страни, като българската група, разбира се, е най-голяма.