"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 05.04.2019

Въвеждането на тол системата е реформа в правилната посока, тъй като цели да рационализира пътния сектор. Предложената тарифа обаче, в търсене на над 1 млрд. лв. приходи, залага твърде голяма прогресивност и оскъпяване за тежките камиони.

Четири ключови числа за взаимоотношенията между България и Обединеното кралство

Адриан Николов / 05.04.2019
Въпреки че България е сред страните в ЕС, които са най-малко изложени на щетите от Brexit, връзките между двете страни далеч не са незначителни. От значение е запазването на възможно най-добрите отношения, дори и след „развода“, който днес изглежда почти неизбежен.

ИПИ представи нов анализ за германските преки чуждестранни инвестиции

05.04.2019
На 28 март 2019 г. беше представен доклад, изготвен от ИПИ с възложител Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), който представя по-пълна картина за обема, структурата и ефектите от германските преки чуждестранни инвестиции в България спрямо тази, рисувана от официалните статистически данни за ПЧИ.

Законодателната наглост на българската изпълнителна и законодателна власт

ИПИ / 05.04.2019
В Годишния доклад за 2018 г. за оценка на въздействието, изготвен от МС, се твърди, че най-много проблеми в изготвените оценки на въздействието на проекти от администрацията е имало по отношение на „Дефиниране на проблема“. С други думи, чиновниците или не идентифицират правилно проблемите, които се очаква да решават, или го правят формално, за да спазят нормативните изисквания.

ИПИ в чуждестранния печат

05.04.2019
В статия от 01 април 2019 г. за „Вашингтон Поуст“, дългогодишният приятел и съмишленик на ИПИ Ричард Ран описва промяната, настъпила в страните от Източна Европа