"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 22.03.2019

Чували сте тази фраза, нали? Обикновено е съпроводена от жалба по светлото социалистическо минало, когато страната е имала заводи и е изнасяла електрокари, компютри и други световно признати продукти на местната индустрия. Или пък следва сравнение с развитите страни на запад от нас, които произвеждат и изнасят „стоки с висока добавена стойност”, за разлика от България, която можела да се похвали само със суровините си. Ще каже човек, че страната е класическа суровинна икономика ала латиноамериканските страни.

Основни стъпки в процеса на определяне на съдебната карта

Петя Георгиева / 22.03.2019
Съдебната карта е обект на значителен интерес през последните години поради различни причини, част от които – икономически. Правосъдието, съвместно с останалите публични услуги (например здравеопазване, образование и сигурност), се подчинява на основния икономически принцип за ограничените публични ресурси, чрез които се финансира. За да се постигне покритие и определено ниво на качество на услугата, е необходимо тези ограничени ресурси да се разпределят по възможно най-ефективния начин.

Коя от двете безработици да гледаме

Явор Алексиев / 22.03.2019
Сравнително добрият период за българската икономика и дълготрайните позитивни тенденции на трудовия пазар могат да имат успиващо действие върху анализаторите на протичащите процеси. Ако има един урок, който трябва да си припомним от предходната криза, то е че у нас проблемите на пазара на труда назряват бавно, но ескалират бързо.

Становище на ИПИ по Закона за съдебната власт

ИПИ / 22.03.2019
Смущаващ е и законодателният подход на предложителите, превърнал се в трайна практика от работата на правната комисия към 44-то Народно събрание, а именно - основополагащи устройствени и процесуални закони да се предлагат и гласуват без задоволително обществено обсъждане и без съобразяване с изложените становища и коментари по базисни правни постановки. Липсата на съобразяване с работната група към Министерство на правосъдието, имаща за задача именно оценка и изменение на Закона за съдебната власт с оглед на двугодишното ми приложение, е необяснима.