"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 15.03.2019

Британският парламент проведе серия от гласувания през тази седмица в опит да разплете възела около Брекзит. Ако се съди по обществената реакция у нас, масовото впечатление е за безизходица, хаос и въобще тотална липса на политическа воля за намиране на решение. Това обаче не е съвсем вярно. Всички тези процедури и гласувания всъщност целят обратното на хаоса, а именно да откроят за какво има мнозинство в британския парламент – точно това се и случи през последната седмица. Ето накратко коментар по някои от основните линии на размисъл:

Как ще се отрази Brexit на икономиката на ЕС?

Адриан Николов / 15.03.2019
С наближаването на 12-тия час на 29 март – часът, който ще отбележи (освен ако не бъде договорена отсрочка) първия случай в историята на ЕС, в който държава напуска политическия блок – Brexit ще заема все по-голяма част от публичния дебат, не на последно място заради многото неясноти, които го заобикалят. Относително ясно е обаче как ще изглежда икономиката на ЕС след отделянето на Великобритания, тъй като скоро след референдума Евростат формира отделна статистическа единица, която включва всички останали страни членки. Именно разликите между основните икономически показатели с и без Великобритания ще разгледаме тук в опит да прегледаме колко губи икономиката на ЕС след напускането на един от най-богатите си и икономически развити членове.

Няколко думи за реформата на съдебната карта (част 2)

Иван Брегов / 15.03.2019
Веднъж установени, съдебните райони в България трудно се променят. Опитът да бъдат регулирани броят и разположението на съдилищата с особени закони, най-често такива за административно-териториалното деление, не води до особен успех. Нито Законът за устройство на съдилищата (ЗУС) от 1899 г., нито радикалните виждания на следвоенното правителство на Стамболийски, нито тези, вложени в ЗУС от 1934 г. са резултатни или добре приети от всички деления на професионалната юридическа общност. Резултатът и от трите опита е организационен хаос и временно намаление на разходите за сметка на последващите усилия за възраждане и укрепване на съдилищата.

Инвестициите са ниски не само в България, но и в останалата част на ЕС

Калоян Стайков / 15.03.2019
Инвестициите в икономиката са ключови както за стимулиране на икономическата активност, повишаване на заетостта, а оттам – подобряване на благосъстоянието на населението, така и за повишаване на потенциала за растеж на икономиката. Несъмнено те следва да бъдат във фокуса на всяка правителствена политика - нещо, което, за съжаление, не се вижда през последните години. Въпреки това изопачаването на фактите и използването на полуистини относно колко лоша е инвестиционната среда в страната по-скоро биха влошили настоящата ситуация, отколкото да ѝ помогнат.

Ключово десетилетие за младежката заетост

Явор Алексиев / 15.03.2019
Коефициентът на демографско заместване е един от по-рядко обсъжданите показатели на демографското развитие, който обаче ще окаже значително влияние върху пазара на труда през следващото десетилетие. Той показва съотношението на 15-19 годишните към 60-64 годишните, което по последните данни на НСИ (за 2017 г.) е 64,2% - видимо подобрение спрямо дъното от 61,5% през 2013 г.