"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 01.03.2019

Последните данни на Евростат показват, че регионалните различия в страните членки на ЕС не само са останали значителни и през 2017 г., но в голяма част от страните всъщност са се задълбочили. Индикаторът, който европейската статистика използва за това сравнение, е БВП на човек от населението, изразен в стандарт на покупателната способност (СПС).

Успех при цигарите, а горивата?

Петър Ганев / 01.03.2019
Незаконната търговия на цигари в страната е на рекордно ниско ниво – за последното тримесечие на 2018 г. данните от проучването на празните кутии показват 4,4% дял на опаковките, непредназначени за вътрешния пазар. Тъй като има разлики по отделните тримесечия, важно е да уточним, че 1) общата тенденция е в посока надолу и 2) средно-претегленото ниво за цялата 2018 г. на потреблението на цигари, непредназначени за местния пазар, на база общия обем на пазара на цигари, е 5% спрямо нива от 6-8% за 2016-2017 г.

Къде са макроикономическите дисбаланси на България според ЕК

Десислава Николова / 01.03.2019
Преди дни ЕК публикува т.нар. зимен пакет на европейския семестър, който включва пакет от няколко доклада, сред които и доклада за България по процедурата за макроикономически дисбаланси. Такъв доклад за България се изготвя ежегодно още от първата година на въвеждането на процедурата (2012), тъй като България винаги е сред страните с дисбаланси – преди бяха прекомерни, сега са просто дисбаланси. Задълбоченият преглед и съответно последният доклад за страната са обосновани най-вече със слабости във финансовия сектор, както и големия дълг, вкл. и необслужваните кредити на реалния сектор. От гледна точка на таблото от индикатори, което е съществена част от наблюдението за макро дисбалансите, България „свети” (т.е. превишава индикативните стойности) по три показателя:

Как минималната заплата намали кражбите у нас

ИПИ / 01.03.2019
Според наскоро изготвен доклад[1] по поръчка на Министерство на правосъдието от края на 2018 г. престъпленията против собствеността са намалели с 54,4% за периода 2011-2017 г., като тенденцията е за траен спад.

Раздалечаващата централизирана регионална политика в България

ИПИ / 01.03.2019
ИПИ предлага преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините. Предложението е подоходният данък да се събира както досега (от НАП), като автоматично се преотстъпват 1/5 от приходите на принципа „парите следват личната карта“ – те отиват там, където е регистрирано лицето.

Паметна бележка по съдебната реформа

Иван Брегов / 01.03.2019
Приемането на закон или извършването на усилие от администрацията на министър Цачева или Висшия съдебен съвет не значи автоматичен резултат, особено когато приетото не съответства на обещаното и стратегически важното. Но според гореспоменатите стратегията явно е за отчет на усилия, а не на резултати. Ако една власт, осъществяваща държавното управление, не е в състояние да постигне резултати, това следва да бъде казано на българските граждани. А ако те решат, могат да попитат защо и да потърсят отговорност от управляващите държавата.

Какви критерии да изберем за промяна на съдебната карта?

Петя Георгиева / 01.03.2019
Без да повтаряме колко е важно системата от съдилища да бъде структурирана по начин, който отговаря на променящите се демографски, икономически и социални условия в страната, в заключение само ще отбележим, че картата е основата за подобряване на цялостната ефективност на съдебната система и същевременно гарантиране на правото на правосъдие на гражданите.