"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 22.02.2019

Положителни новини от домакинските бюджети Българските домакинства споделят две общи и дълготрайни тенденции – една положителна (намаляването на относителния дял на разходите за храна) и една отрицателна (покачването на разходите за данъци и осигуровки).

Наблюдават ли се държавните предприятия със значителен фискален риск?

Петя Георгиева / 22.02.2019
Част от държавните предприятия представляват по-сериозен интерес поради факта, че са твърде „големи”. Това, че са големи само по себе си не е проблем. Проблем е фактът, че тези големи предприятия носят значителен фискален риск, тъй като в случай на лошо управление или дори фалит държавата чрез бюджета ще се наложи да ги спасява. Колко голям обаче е рискът?

Съдебната карта – всички проблеми на съдебната реформа накуп

Иван Брегов / 22.02.2019
Системата за натовареността е на път да бъде изоставена и да се върне предишният модел: кой колко дела решава, без оглед на сложност и времеемкост. А това е на път да провали друг основен проблем – прекрояването на съдебната карта на страната.