"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 01.02.2019

През изминалата седмица НСИ публикува данните за регионалния брутен вътрешен продукт (БВП) за 2017 г. Тези данни ни дават възможността да се ориентираме в икономическите процеси на регионално ниво, макар и да са с година назад. Традиционно новините за регионалния БВП се фокусират върху различията между областите. И през 2017 г., например, София е далеч напред с БВП на човек от населението в размер на 30 295 лв., а на последно място е Силистра с едва 6 687 лв. Много рядко обаче се влиза в детайлите на отрасловата структура на областните икономики. Именно това ще направим тук, като се фокусираме върху брутната добавена стойност (БДС) по икономически сектори на областно ниво.

(Oще) Седем измерения на кризата във Венецуела

Адриан Николов / 01.02.2019
Събитията от последната седмица дават известно основание да смятаме, че тежката криза, обхванала Венецуела последните няколко години, може да приключи или поне страната да поема в посока на възстановяване. Струва си обаче отново да разгледаме измеренията и причините за кризата, довели до ръба страната, сочена само преди десетилетие за пример на работещ, успешен модел на социализъм и жизнеспособна алтернатива на западното съчетание от либерална демокрация и капитализъм.

Какво (не) знаем за главните прокурори

ИПИ / 01.02.2019
Назначаването на нов главен прокурор на България, което се очаква към края на 2019 година или в началото на 2020 година, ще бъде първата процедура, в която ще бъдат приложени промените в чл. 170, ал. 5 от ЗСВ, които въведоха през 2016 година подробни изисквания към кандидатите за заемане на поста, и по-специално изискването за висока професионална компетентност (знания и практически опит в съответната област на правото). Заради тези изисквания изборът най-вероятно ще се ограничи до професионалисти – прокурори, които вече работят в системата, и с това България формално ще се приближи до най-разпространения модел в ЕС за утвърждаването на поста главен прокурор на прокурори от кариерата. Законодателствата в отделните държави обаче рядко посочват изчерпателно критериите, на които трябва да отговаря главният прокурор, и не това е основната гаранция за избор на компетентен прокурор начело на организацията.

ФСЕС внася повече смут, отколкото сигурност в системата

Калоян Стайков / 01.02.2019
Фондът за стари грешки, официално известен като Фонд „Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС), е с нов бюджет от началото на 2019 г., чиито уточнен план беше приет през изминалата седмица. Първоначалните му приходоизточници бяха 5% данък върху приходите на производители и търговци на електрическа енергия, както и върху приходите на системните оператори на електроенергийната и газопреносната мрежи, и приходите от продажбата на квоти вредни емисии. Обновлението е, че от средата на 2018 г. той се сдоби с нов приходоизточник – цената за задължения към обществото, която финансира преференциалните цени на ВЕИ, производителите на високоефективна когенерация на електрическа и топлинна енергия и ТЕЦ с дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия.

Изследване на ИПИ: Преглед на първата година от мандата на осмия състав на ВСС

ИПИ / 01.02.2019
Държавата е монополист на справедливостта с редки изключения, когато се стига до арбитраж или медиация. Но съдебната власт е и тази, която пази от произвола на самата държава, отменяйки незаконосъобразните действия на властта. Предвид това е повече от важно правосъдието да вдъхва доверие, защото в лицето на съдиите и прокурорите виждаме средството за възстановяване на правдата.