"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 25.01.2019

Прегледът на отворените данни за обявите за свободни работни места на Агенция по заетостта за периода между четвъртото тримесечие на 2017 г. и четвъртото тримесечие на 2018 г. ни дава възможност да направим някои интересни заключения.

Има ли нужда от реформа процесът по оценка на загуба на трудоспособност?

Петя Георгиева / 25.01.2019
Проблемът с големия брой пенсии за инвалидност за пореден път се поставя на общественото внимание, без обаче да му се търси работещо решение. За да бъде намерено такова, е необходимо дефиниране на проблема, след това – анализ, и в крайна сметка – определяне на възможни алтернативни решения, обсъждане на тяхната очаквана ефективност и предприемане на промени.

Черна книга на правителственото разхищение 2018

ИПИ / 25.01.2019
За четвърта поредна година Фондация за свободата „Фридрих Науман“ съвместно с разследващи журналисти събра примери за пилеене на парите на българския и европейския данъкоплатец. Книгата съдържа 15 текста, описващи случаи на безотговорно и неефективно разхищение на обществения ресурс . Те са в резултат и на небрежност, и на недобросъвестно отношение от страна на институциите, а често остава впечатлението и за корупционни практики.

Как държавата ще бори безработицата през 2019 г.

Зорница Славова / 25.01.2019
Правителството одобри Националния план за действие по заетостта през 2019 г. Като цяло за поредна година няма изненади в активната политика на пазара на труда. Администрацията отново има да изхарчи точно 73 млн. лв., разпределени внимателно (до левче) по различните програми. Общата сума е еднаква от 2014 г. и е сходно разпръсната по мерките, без значение от икономическата ситуация, развитието на пазара на труда в страната или ефективността на програмите.

Позиция на АИКБ относно национализацията на „спящите” акции

ИПИ / 25.01.2019
През изминалата седмица Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А”. Концепцията предвижда по отношение на „спящите акции” от масовата приватизация да бъде „предпочетено общественото благо и колективния интерес”. В последните дни бяха направени множество коментари, че с това „решение” всъщност се цели национализацията на въпросните акции. Безспорно прави впечатление и фактът, че в публикуваната концепцията липсват каквито и да е било икономически оценки за ефектите от направеното предложение. ИПИ публикува позицията на АИКБ по въпросната концепция.

Конкурс за стажанти в ИПИ за периода февруари – април 2019 г.

04.01.2019
По време на стажа предлагаме: - Работа в офиса на ИПИ; - Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора; - Препоръка при успешно завършване на стажа; - Безплатно членство за една година в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА