"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 18.01.2019

Институтът за пазарна икономика публикува своята позиция по предложенията на ЕК за реформа в процеса на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС. ИПИ е категорично против премахване на правилото за единодушие по данъчни теми, което би отворило пътя за данъчна хармонизация в различни сфери, без това да е одобрено от всички държави-членки. По-долу са представени аргументите на ИПИ, които бяха публикувани и на официалната страница на консултацията на ЕК.

Без значителни промени в представянето на общините на зрелостните изпити през 2018 г.

Адриан Николов / 18.01.2019
Министерство на образованието не публикува официално резултатите от зрелостните изпити на ниво община, въпреки че понастоящем те са един от малкото количествени измерители за постиженията на учениците (и, с някои значителни уговорки, за качеството на предлаганото образование). Все пак порталът за отворени данни opendata.government.bg обаче съдържа данните за резултатите на ниво училище, което позволява изчисляването на резултатите на общинско ниво от изпита по български език и литература (БЕЛ) за последната година, представени в интерактивната карта по-долу.

Реализацията на висшистите се подобрява заради бума на пазара на труда, а не заради реформи

Зорница Славова / 18.01.2019
За поредна година Рейтинговата система на висшите училища показва състоянието, очертава тенденциите и подсказва проблемите на системата на висшето образование в страната, като преди дни бе публикувано последното ѝ издание за 2018 година.

За ползата от обучението на юристите

Иван Брегов / 18.01.2019
Класацията на Световната банка (СБ), показваща условията за правене на бизнес по света, е позната като индекса „Правене на бизнес” (Doing Business). През 2019-та година България се подрежда на 59-то място, като драматични спадове или покачвания през последните години не се отчитат. Плашещо е друго – докато другите страни от ЕС и региона напредват, България остава статична.