"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 21.12.2018

И в тазгодишното издание най-високите оценки както за икономическото, така и за социалното развитие са за столицата. Проследяването на представянето на отделните регионални данни в различните категории обаче показва, че редица други области заслужават признание за развитието на една или друга сфера от икономическия и социален живот. Вижте по-долу кои области се открояват като добър пример в отделните категории и защо.

Промените в Закона за КПКОНПИ – какво казва конкретиката

ИПИ / 21.12.2018
Трайно впечатление прави липсата на механизми за обжалване на действията на КПКОНПИ предвид разширените правомощия. И докато хората основателно искат да заситят чувството си за справедливост дори и в стил „Богатите също плачат”, рискът това да прерасне във „Всички плачат, но богатите на власт - най-малко” е голям.

Правителството не знае или не признава защо ЕК глобява БЕХ

Калоян Стайков / 21.12.2018
По Коледа наистина стават чудеса. Истинско чудо е, че Европейската комисия налага глоба на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) и неговите дъщерни дружества за доставка на газ „Булгаргаз“ и за газова инфраструктура „Булгартрансгаз“ („групата БЕХ“) в размер на едва около 77 млн. евро.

Управлението на риска при конкуриращи се здравни фондове

Петя Георгиева / 21.12.2018
Селекцията на риска е сериозен проблем, с който се сблъскват здравноосигурителните системи с конкуриращи се застрахователи. Ако българската система се насочва по пътя към избор на здравен модел с множество застрахователни дружества, които да се конкурират при предоставянето на основния пакет здравни услуги, проблемът с изравняването на риска следва да бъде решен.

Здравните системи работят по-добре в условия на конкуренция

Калоян Стайков / 21.12.2018
Качеството на здравните услуги и удовлетвореността от тях са пряко свързани с наличието на конкуренция в сектора и възможността здравноосигуреното[1] лице (ЗОЛ) да избере както застрахователно дружество, така и доставчик на медицински стоки и услуги. Това е заключението от изготвения от ИПИ анализ „Модели за финансиране на здравеопазването: Възможности за България”.