"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Институт за пазарна икономика / 20.12.2018

ИПИ публикува новото издание на изследването "Регионални профили: Показатели за развитие"

За КОНПИ, поддръжниците ѝ и другите накратко

Иван Брегов / 14.12.2018
Комисията има фундаментален проблем – има множество правомощия, но няма ясна идейна концепция за съществуването си и принципни основания за работата си. Причините за това са, че корупцията и престъпността се борят по обвинение на прокуратурата пред съда, който монополно осъжда доказано виновните. После осъдените изтърпяват наказание, третират се негативно от държавата и обществото като осъждани, получават (евентуално) възможност за поправяне, а пред обществото се въздава справедливост и възмездие.

Изследване на ИПИ: Ценовата достъпност на цигарите в България се подобрява, но остава 1,6-1,7 пъти по-ниска спрямо средната за ЕС

ИПИ / 13.12.2018
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува детайлен анализ на ценовата еластичност и достъпност на тютюневите продукти в България в рамките на общата европейска акцизна политика. Анализът е част от проект на ИПИ* под мотото „По правилата”, чиято основна цел е подобряване на водените политики и преодоляване на онези институционални и регулаторни слабости, които дават почва за незаконна търговия с тютюневи изделия в страната. Докладът обхваща периода 2007-2018 г., като коментира и наскоро проведената обществена консултация на Европейската комисия върху облагането на тютюневите изделия в ЕС.

Модели за финансиране на здравеопазването: Възможности за България

18.12.2018
Целта на настоящия анализ е да подпомогне усилията на българската държава за провеждане на реформи чрез сравнително изследване на добрите практики за финансиране на здравната система. Анализът обхваща четирите основни модела на финансиране – бюджетно, здравноосигурително, здравнозастрахователно и чрез система от лични сметки, като представя силните и слабите им страни и прави предложения за реформи в България.

Непредвидените бюджетни разходи растат в предизборни години

Калоян Стайков / 14.12.2018
С наближаването на коледните и новогодишните празници започва и ударното харчене на бюджетния излишък, който по последни данни на Министерството на финансите е около 2,8 млрд. лв. към края на октомври 2018 г. Нивото му е малко по-високо в сравнение със същия период на предходната година, но това означава само едно – още повече непрозрачни, непредвидени и, най-вероятно, неефективни разходи.

Индекс на човешката свобода 2018: как се представя България

ИПИ / 10.12.2018
Резултатът на България в Индекса на човешката свобода като цяло не се променя през годините. Спрямо данните за 2008 г. – първата, за която има такива - оценката на страната е с 0,07 т. по-висока. Най-слабите резултати – тези, свързани със съдебната система – дори се влошават през годините. Както показва изследването, това води до ограничаване на свободите и доходите в страната.