"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 30.11.2018

Краткият отговор е – тя е прекалено голяма. Огромна като брой структури, многочислена заради броя на съдии и прокурори спрямо населението и разхищаваща заради почти двойно по-високия брой несъдебен персонал спрямо европейската практика.

Защо трябва да се броим по-често

Адриан Николов / 30.11.2018
Одобряването на Закона за преброяването, който урежда следващото изчерпателно преброяване на населението през 2021 г., от Министерски съвет тази седмица дава повод отново да напомним за важността на прецизните и навременни данни за изграждането на добри политики. Единственото изчерпателно изследване на населението и жилищния фонд представлява основата на почти цялата останала статистическа информация, която ползваме, и по тази причина е време да се замислим дали не трябва да я обновяваме по-редовно.

Кого да покрия и как – това е въпросът!

Петя Георгиева / 30.11.2018
Специфична характеристика на всяка здравна система е нейното покритие – множество изследвания показват, че колкото по-близо до пълното покритие е постигнато, толкова по-добри са здравните резултати на населението, както и икономическите му перспективи. Какво обаче точно се има предвид под покритие?

Разделението между Севера и Юга в България

Зорница Славова / 30.11.2018
От години чакаме изграждането на тунела под прохода Шипка най-после да се случи или поне да започне, но той все остава в бъдещето. През 2013 г. дори имаше осигурено безвъзмездно европейско финансиране по оперативна програма „Транспорт”, което обаче беше спряно заради сериозни забавяния. През 2015 г., след изгубването на евросредствата, правителството реши, че строителството изцяло ще бъде поето от националния бюджет, обходът към тунела ще бъде готов до края на 2016 г. и през 2017 г. вече ще започне и изграждането на самия тунел.