"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 23.11.2018

През тази седмица Европейската комисия публикува Доклада за механизма за предупреждение за 2019 г., който служи като инструмент за проверка, създаден за откриването на наличието на макроикономически дисбаланси в страните от ЕС. В случая няма да коментираме самата процедура, тъй като това е правено многократно – може да видите в детайли изготвения през 2018 г. одит на Европейската сметна палата на процедурата по макроикономически дисбаланси (виж тук на български). Позицията на БНБ по процедурата, в т.ч. недостатъци и рискове от прилагането на таблото с показатели, може да видите в специален акцент от Икономически преглед от 2011 г.

Светват ли червени лампички и в домакинските бюджети?

Явор Алексиев / 23.11.2018
Данните за доходите и разходите на българските домакинства са източник на два от най-ясните индикатори за дългосрочната тенденция на подобряване на благосъстоянието на българските граждани през последните години. Единият е покачването на относителния дял на доходите от работна заплата в домакинските бюджети, а другият е понижаването на относителния дял на разходите за хранителни и безалкохолни напитки. Първият индикатор показва подобряване на цялостното социално-икономическо състояние в страната, а вторият – покачване на реалното благосъстояние на домакинствата, поради по-ниския дял на разходите за стоки от първа необходимост (като хранителните продукти).

Бюджетът на съдебната система в капана на хората

ИПИ / 23.11.2018
Каквото вложиш, това ще получиш. Приложена за съдебната система, тази логика би трябвало да ни подскаже, че при увеличение на бюджета, ще имаме достъп до по-бързо правосъдие, работещите в системата ще са по-добре заплатени, а условията, в които работят трайно ще се подобряват.

Становище относно разработване на предложения за промяна на здравноосигурителния модел

ИПИ / 23.11.2018
Това са само груби щрихи на бъдеща реформа, тъй като създаването на конкуренция, подобряването на качеството на здравните услуги и повишаването на ефективността от разходите за здравеопазването в страната може да се извърши по много начини. За изчистване на детайлите по предстоящите промени обаче е необходимо време и детайлна информация, на база на които ще бъде възможно уточняването на редица въпроси, които стоят на дневен ред. Другият елемент, който е от жизненоважно значение за бъдещата реформа, е постигане на подкрепа за и последователност при провеждането ѝ, за да се избегнат грешките, с които предходната здравна реформа в България се сблъска.

Има ли солидарност в българското здравеопазване

Петя Георгиева / 23.11.2018
Видно е, че настоящата система изисква задължително участие на ползващите системата във финансирането, но въпреки това има значителен брой лица, които не плащат здравни осигуровки. Делът на доплащанията от джоба е висок. В тези условия, най-удачно е да се мисли за модел, който дава възможност ясно да се оценява реалният принос на ползвателите в осигуряването. Конкуренцията води до по-добро покритие, качество и по-лесна оценка на пакета услуги, който осигуреното лице ще получи. Може би е време да има такава и в здравеопазването у нас.

Безпричинният отказ от електронно гласуване

Адриан Николов / 23.11.2018
Темите, по които сме гласували на референдуми през последното десетилетие някак се оказаха сред най-спорните, години след като решение за тях уж беше взето. И докато няколко поредни правителства се опитват да изпълнят незадължителната народна воля за строеж на нова атомна централа, въпреки целия наличен разум и доказателства че това е излишно, то изглежда че новият проект за изменения в Избирателния кодекс забива последния пирон в ковчега на гласуването от разстояние по интернет, независимо от същата тази народна воля.

Решения на несъществуващи проблеми на пазара на горива

Калоян Стайков / 23.11.2018
Единственото, което прозрачността в касовата бележка може да направи е да накара хората да се замислят каква част от цената отива за данъци, но това е решение на друг проблем – търсене на отговорност от политиците за размера и употребата на събираните данъци. Високите цени на горивата не са резултат от липсата на прозрачност в касовата бележка, а на целенасочена държавна политика, вече близо 10-годишна, която не позволява на пазара да се развива и в резултат на която потребителите плащат по-високи от необходимото цени.