"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 16.11.2018

Видно е, че механизмът за сътрудничество и проверка ще приключи, но проблемите ще останат. Решението да бъде отслабен съдържателно докладът и да бъде изцяло премахнат стъпва изцяло на политически съображения. А тези съображения не гарантират нито по-добро правосъдие в България, нито повече сигурност за ЕС.

Проблеми в образованието ограничават развитието на човешкия капитал в България

Адриан Николов / 16.11.2018
Цели две години и половина от училищното образование в България нямат никакъв ефект – това е основният, и най-плашещ извод от профила на страната в пилотното издание на Индекса на човешки капитал на Световната банка. Въпреки че като цяло индексът представя по-скоро положителен поглед към България, изводите му за пореден път потвърждават нуждата от реформиране на образователната система и нагаждането ѝ към съвременните условия на пазара на труда.

Пазарът на труда удари таван

Явор Алексиев / 16.11.2018
Публикуваните през тази седмица данни на НСИ потвърждават опасенията за забавяне на експанзията на пазара на труда през 2018 г. След невиждания от годините преди кризата ръст на работните места със 154 хиляди през третото тримесечие на 2017 г., регистрираният от статистиката спад на годишна база през третото тримесечие на 2018 г. беше в известна степен очакван. Въпреки че това е всъщност второ поредно тримесечие на намаляване на броя на заетите на годишна база, заетостта продължава да нараства заради изпреварващия спад на населението.