"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 09.11.2018

Последните години основните международни институции - МВФ и Световната банка, все повече насочват и аналитичната си работа, и програмите си към борба с подоходното неравенство. Причината е прозаична – предишната цел за изкореняване на крайната бедност в глобален план вече е на път да бъде постигната и е нужна нова цел. Такава бе намерена в лицето на подоходното неравенство, като последните години все повече енергия и внимание се отделя на него и от страна на Европейската комисия.

Защо не можем да увеличим ГМД

Явор Алексиев / 09.11.2018
През миналата седмица определихме проектобюджета на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за 2019 г. като „инертен”. Сред причините за това откроихме липсата на промени при доходните критерии за получаване на детски надбавки, продължаващата липса на връзка между политиките по заетостта и случващото се на пазара на труда, както и някои законодателни промени (като задължението на работодателите да наемат хора с увреждания), които не намират бюджетна подкрепа в програмите за адаптиране на работни места. Сред съществуващите проблеми, които не намират своето решение в проектобюджета, е и състоянието на помощите, отпускани на база гарантирания минимален доход (ГМД).

Алтернативен бюджет с ниски данъци и реформи (2019 г.)

08.11.2018
За 16-та поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) изготвя своя Алтернативен бюджет с ниски данъци. Представянето на тазгодишното издание на Алтернативния бюджет е в условия на три поредни години с висок икономически растеж и намаляващи бюджетни излишъци. Въпреки това управляващите продължават да планират бюджетни дефицити, което противоречи както на логиката за водене на устойчива фискална политика, така и на препоръките на ЕК – излишъци при растеж на икономиката и дефицити при спад.

Борбата с дефицитите и дълговете в Европа

Петър Ганев / 09.11.2018
Вчера Европейската комисия публикува своята Есенна икономическа прогноза за 2018 г. Документът е ценен, тъй като в него могат да се видят актуалните икономически показатели, както и официалната прогноза до 2020 г. на всички държави в ЕС. Ето някои важни наблюдения по фискалните показатели:

Какво се случва с гражданските дела по бързото производство

Зорница Славова и Иван Брегов / 09.11.2018
Бързото производство по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е предвидено като особено исково производство, но то има своето сериозно значение за отношенията в икономиката. Предмет на разглеждане на бързото производство могат да бъдат само изброените в кодекса и други закони спорове между страните. Тоест то е ограничено по предмет производство, като основният му акцент е скоростното произнасяне от съда. Като такова то се ползва от гражданите и бизнеса с оглед защита на техните интереси, които без своевременна реакция биха били тежко увредени.