"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Бюджетът на МТСП не ни убеждава, че идват реформи

Явор Алексиев / 02.11.2018
Публикуваният през тази седмица проектобюджет на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е изненадващо неамбициозен документ на фона на динамичните обществени отношения в тази сфера.

Такситата в София ще са проблем и тази зима. Причините са нормативни.

Петър Ганев / 02.11.2018
Тази зима проблемът с такситата в столицата ще бъде ясно видим. Той не е технологичен, не е дори и икономически, а почти изцяло нормативен. Административната и нормативна рамка вместо да приветства новите решения е силно враждебна към тях. Решението на проблема минава както през легализирането на споделените превози – тоест приемането на някаква правна рамка за тях, така и през катурването на бюрократизма и позволяването на иновациите да се разгърнат.

За вредите от въвеждането на европейски данък върху онлайн бизнеса

Адриан Николов / 02.11.2018
Европейските институции изглеждат все по-заети и уверени в мисията си да регулират и ограничават сферата, в която имат най-малко познание – Интернет. След като преди месец парламентът прие спорната си директива за защита на авторските права, която заплашва да циментира позициите на днешните интернет-гиганти и същевременно да ограничи свободата на изразяване, на дневен ред отново излязоха предложенията за допълните данъчно облагане на фирмите, които предоставят услуги в Интернет.

Новият закон за социалните услуги: напред, встрани или пак там?

Петя Георгиева и Иван Брегов / 02.11.2018
Накратко проектозаконът за социални услуги стъпва на принципи, общи цели и правила, които отговарят на съвременните изисквания при предоставянето на такива услуги в общността. Същевременно е необходимо по-голямо внимание по отношение на планирането на количеството услуги и техните цени, така че да се постигне адекватно предлагане и качество на услугите за всички граждани, които имат нужда от тях. Не трябва да се забравя, че пазарът е по-добър регулатор на тези отношения от държавата.

„Правене на бизнес 2019“ - за България процедурите са основният проблем

Адриан Николов / 02.11.2018
Прегледът на индикаторите в „Правене на бизнес“ 2019 ясно посочва къде са основните слабости и пречки пред предприемачеството в България – тромавите, бавни процедури, чакането и тежката администрация. Въпреки че налице е бавен и постепенен преход към електронизация на част от услугите и облекчаване на административната тежест, страната остава далеч зад добрите примери от Европа, да не става дума за света.

Средното образование – накъде през 2019 г.

Зорница Славова / 02.11.2018
Накратко, през последните години бяха предприети редица необходими стъпки, включително нормативни, към реформа на средното образованието и в по-голямата си част те продължават да се следват. Промените към оценка на резултатите и качеството на образованието, обаче, продължава да предстоят.

Алтернативни перспективи за реформи в правосъдната система в България

Иван Брегов / 02.11.2018
Обществените несъгласия относно една от трите власти, а именно съдебната, са повод да бъде отворена отново обществената дискусия относно устройството и организацията на съдебната власт. Идеалният модел на легитимиране на законите (какъвто е и Конституцията на България, като изначален такъв) предполага движение на обсъждането по теориите на Ролс за публичния разум - Хабермас относно комуникативната власт, която действа като обсадата – упражнява натиск, но не влиза вътре. Въпросът се усложнява от това как да се изгради гражданско общество, което хем да възобнови обсъждането и да поиска конкретни действия, хем да установи контрол над процесите в политическото общество. Видно, това се затруднява и обществената, и от политическата среда.