"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

10 млрд. лева нови разходи в бюджета за две години

Петър Ганев / 26.10.2018
Бюджетът е щедър, което обаче е за сметка на данъкоплатците, преразпределението и влошаването на бюджетното салдо. Най-голямото перо е увеличението на заплатите в публичния сектор, срещу което обаче не стоят достатъчно ясни ангажименти за подобряване на работата на администрацията и оптимизация в структурите ѝ.

Упътване за бюджет на съдебна власт за 2019 г.

Институт за пазарна икономика / 26.10.2018
Тази година поисканото от ВСС и предложеното от МС се разминават с малко над 100 млн. лв., за разлика от миналогодишното „несъответствие”, когато първоначално предложеният от ВСС бюджет и този на МС имаха разлика от „само” 38 млн. лв. Независимо на какво се дължат, тези разлики показват, че или има неразбиране/неприемане на аргументите за повече средства на ВСС от правителството, или просто това е стратегия на ВСС да поиска нелогично голямо увеличение, за да получи нормално такова.

Ще има ли реформа на висшето образование през 2019 г.

Зорница Славова / 26.10.2018
Изглежда 2019 г. ще натисне висшето образование още повече в статуквото и централното планиране на системата. Реформата малко по малко се изтиква за сметка на спорадични хрумвания и идеи от различни страни. Проблемите с качеството и липсата на тясна връзка между образованието и пазара на труда дори не са на фокус в последно време.

„Филчев“ от Пловдив

26.10.2018
На 20-ти октомври бе представен вторият том от поредицата „Корупционната България”. Изданието се осъществява от сдружение „Либертариум”. Сред множеството текстове от сборника сме решили да препечатаме избрани пасажи от главата „„Филчев” от Пловдив”.

Дефицитът не е това, което е

Десислава Николова / 26.10.2018
Може да се окаже, че бюджетът следващата година е изправен пред риск от неизпълнение на целта за 0,5% дефицит заради по-ниски от очакваните приходи (които са пряко зависими от номиналния БВП). Срещу този риск буфери в бюджета към момента няма. Да не говорим, че по-сериозният риск от рецесия през 2019-2020 изобщо не се коментира или отчита по някакъв начин в средносрочната рамка.

Бюджет 2019 – приходите повече, но защо?

Калоян Стайков / 26.10.2018
Много може да се каже за проектобюджет 2019, но ако трябва да го опишем в едно изречение, то е доказателство за максимата, че в света има само две сигурни неща и това са смъртта и данъците.

Проектобюджетът на НЗОК за 2019 г. – има ли реформи, какви са и къде са?

26.10.2018
За пореден път наблюдаваме „реформи на парче” в здравеопазването. Липсва какъвто и да е систематичен анализ или поне такъв до момента не е представен публично. Въпросът не е дори доколко ще са позитивни и ефективни те, а по какъв начин цялостната промяна в сектора ще се случи и как това ще доведе до подобряване на здравната грижа за населението.