"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 19.10.2018

Последният месец постави нов няколкогодишен рекорд на инфлацията в България. През септември общият ръст на ценовото равнище достигна 3,6% спрямо година по-рано, което е най-високата отчетена стойност на инфлацията от март 2013 г. досега, т.е. за пет години и половина. Този ръст на цените със сигурност не е непознат в новата българска история, но след близо три години на дефлация (2013-2015 г.) и минимален ръст на цените след това, и потребители, и бизнес бяха отвикнали от такива темпове на покачване на цените.

Варварство вместо сигурност

Иван Брегов / 19.10.2018
Две десетилетия след законовия отказ на България от смъртното наказание през 1998 г. в обществото отново се събужда дискусията за връщането му в системата от наказания. Характерното е, че употребата на тази меко казано странна идея идва от центъра на властта в лицето на вицепремиера Каракачанов.

Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие

ИПИ / 16.10.2018
През тази година ИПИ, заедно с Алфа Рисърч и с подкрепата на Програма „Европа” на Столична община, се нае да извърши икономическа оценка на квАРТала, която да очертае перспективите през творческото развитие на района.

Рискът от бедност и социално изключване намалява, факторите са все по-ясни

Явор Алексиев / 19.10.2018
Публикуваното през тази седмица от Евростат международно сравнение на населението, живеещо в риск от бедност и социално изключване, даде нов повод на медиите да ни припомнят, че сме „най-бедната страна в ЕС”. Поводите за дебат обаче откриваме отвъд тази тъжна и вярна констатация – в разглеждането на факторите зад мястото на страната ни в тези сравнения.

Конкурентоспособна ли е българската икономика

Зорница Славова / 19.10.2018
Тази седмица беше публикувано поредното издание на Индекса за глобална конкурентоспособност 2018 г. , изготвяно от Световния икономически форум. Основната цел на индекса е да се оцени способността на всяка страна да осигури благоденствие за гражданите си. За постигането ѝ се използват редица измерители, разделени на 12 основни категории, обхващащи показатели за общото икономическо състояние, ефективността, технологиите и иновациите.