"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Данъците – все нагоре вече близо 10 години

Петър Ганев / 12.10.2018
Вече трета година към края на лятото бюджетът е на огромен излишък. Макар традиционно да има ударно харчене на натрупаните средства в последните месеци на година, историята показва, че най-вероятно и тази година бюджетът ще приключи на плюс. На този фон в подготовката на проектобюджета за 2019 г. отново се говори по-скоро за покачване на данъци и/или осигуровки – било то нова здравна вноска, повишен максимален осигурителен доход или по-високо облагане на старите автомобили.

„БДЖ-Пътнически превози” – един субсидиран фалит

Петя Георгиева / 12.10.2018
В един нормален свят предприятия като „БДЖ-Пътнически превози” трудно могат да съществуват. В България, обаче, те не просто съществуват, но и не спират да гълтат огромен обществен ресурс. Защо и как сме допуснали да се стигне дотам е въпрос, чийто отговор може да се разгледа в общия контекст на управлението на държавните компании през прехода, но само анализът може да ни даде отговор как и дали изобщо да продължим с финансирането им и в бъдеще.

Покана: Икономически профил на „квАРТала” – оценка и перспективи за развитие

ИПИ / 05.10.2018
През последните месеци, в рамките на проекта на ИПИ, беше извършено преброяване и бе очертана типологията на всички обекти в рамките на пространството. Също така бяха направени анкети със собственици на обекти и посетители на „квАРТал Фестивал” и се проведоха дълбочинни интервюта със заинтересованите страни*. На база на всичко това успяхме да очертаем основните рамки на развитието и потенциала за трансформацията на пространството в квартал на творческите индустрии

Има ли връзка между производителността на труда и заплащането?

Адриан Николов / 12.10.2018
Няма видима причина да се съмняваме в зависимостта между равнищата на производителността на труда и на брутното заплащане. Сигурно е и че тази връзка не разказва цялата история, но въпреки това е подходяща отправна точка на дебата около политиката на доходите и мерките, които трябва да бъдат предприемани за тяхното повишаване.

Реалистична оценка на американските инвестиции в България

ИПИ / 12.10.2018
През изминалата седмица беше представено изследването на ИПИ „Инвестиции на САЩ в България (1990-2016)”. Това е първият по рода си подобен анализ на американските инвестиции в България и ефекта от тях, който обхваща период от четвърт век. Изследването е изготвено от Института за пазарна икономика по поръчка на Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) с подкрепата на Посолството на САЩ в България и Фондация „Америка за България”.