"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 14.09.2018

По стара българска традиция от последните десетина години, реформите в публичните сфери не се правят въз основа на обществен диалог, а на база обществено недоволство. Нормалният подход би бил правителството да седне на една маса със заинтересованите страни и да постигне консенсус за необходимите стъпки, като по този начин се постигне съгласие за дългосрочни и последователни промени. Вместо това правителствата предпочитат да изготвят реформата на тъмно, да сондират общественото мнение, като обявят отделни елементи, но не и цялата реформа, след което, отново на тъмно, да направят някои козметични промени, така че поне някои заинтересовани страни да са доволни, като по този начин си спечелят частична обществена подкрепа. В крайна сметка се оказва или че реформата не дава необходимия резултат, защото, например, сметките не излизат, или някой не е доволен от нея и тя е отменена.

За гъвкавостта на трудовите договори

Явор Алексиев / 14.09.2018
LFMI публикува нов сравнителен анализ на трудовите регулации в страните от ЦИЕ, като този път фокусът е върху различните начини за наемане на работници. Изследването включва и обширен преглед на научната литература, оценяваща ефектите от прилагането на гъвкави форми на заетост, достигайки до няколко основни заключения:

Някои правни и практически въпроси относно мерките срещу изпиране на пари

Иван Брегов / 14.09.2018
В края на март 2018 г. бе приет нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Под гръмкото име стоят предимно процедурно бюрократични текстове с вяло съдържание и спорна приложимост. Законът е стилистично оформен като да го е диктувал брюкселски чиновник с нисък ранг или чиновник от средната перестроечна номенклатура, все едно късният Кремъл се е преместил в настоящия Брюксел. Всъщност законът в България е лош прочит на Директива (ЕС) 2015/849, която задава рамката, в която страните от ЕС могат да развият законодателството си. У нас развитието е стигнало до това задължени лица по смисъла на закона да бъдат и „търговците на едро”, и „пазарни оператори и/или регулирани пазари”. Такива правни форми правото у нас не познава, но вероятно му предстои. А можеше в обхвата на закона да се въведе или изчерпателно изброяване, или деление по правна форма и предмет на дейност...

Прекрасният нов (европейски) интернет

Адриан Николов / 14.09.2018
Въпреки безпрецедентната кампания, проведена онлайн и офлайн от широка и несвойствена коалиция, Европейският парламент прие новата си директива за защита на авторските права в интернет. Независимо от заявеното благородно намерение да подкрепят усилията на творците и журналистите, евродепутатите демонстрираха, че или не разбират – или не се интересуват - от това как работи свободният Интернет, или са склонни да пожертват един от най-ценните ресурси на съвременното общество в името на борбата си с вятърните мелници, обикновено наричани „Интернет гиганти“.

Заплащането на чиновниците – за престой или за резултати?

14.09.2018
Както стана ясно през последните дни, при обсъждането на бюджета за 2019 г. се планира ново увеличение на възнагражденията на служители в бюджетната сфера. Министърът на финансите г-н Владислав Горанов анонсира, че ако макроикономическата прогнозата за 2019 г. позволява, ще има възможност от 1 януари 2019 г. да бъдат увеличени доходите в бюджетната сфера с 10%. Още в началото на годината се коментираше увеличение за част от персонала, примерно за служителите в местата за лишаване от свобода, на полицаите и др. Заплатите на учителите също ще продължат да растат в съответствие с решението на правителството от миналата година до 2021 г. те да удвоят размера си в сравнение с 2017 г. Извън изброените сектори, липсва яснота кои заплати, с колко точно и по какъв начин ще бъдат увеличени през следващата година.

Пражко лято: Нахлуването в Чехословакия с някои исторически детайли

Красен Станчев / 14.09.2018
През тази седмица през 1968 г. е потъпкано поредното в социалистическия лагер въжделение за свобода и човечност. То не започва от икономиката, а от културата, музиката, всекидневния живот, религиозността и желанието за елементарна порядъчност в обществените отношения и държавното управление. Това въжделение, всъщност нежелание, както го определят Георги Марков (през 1960-те), Александър Солженицин и Вацлав Хавел (през 1970-те), да живееш лъжовно, обхваща отделни хора от всички обществени слоеве – от зарзаватчията, по Хавел във „Властта на безвластните“, до някои функционери на комунистическата партия. Сред последните е и Александър Дубчек, избран за генерален секретар на Чехословашката комунистическа партия през януари 1968 г. Такива хора, макар и не на такива длъжности в комунистическите партии (по-скоро извън тях), има не само в Чехословакия, а навсякъде в страните от Варшавския договор (ВД). Но само там властта попада в ръцете на наивници, чиито опити за промяна предизвикват агресията на братските страни членки. След превземането на Унгария от Червената армия през октомври 1956 г., властите в тези страни относително успешно прочистват вътрешнопартийните среди от хора, които могат да поднесат изненади.