"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 07.09.2018

Една от крилатите фрази на английския икономист Роналд Коуз гласи, че ако изтезавате данните достатъчно дълго, те ще ви признаят всичко. Алтернативното също е вярно – ако подходите повърхностно към тях, също могат да ви признаят всичко, но и в двата случая няма сигурност, че това е истината. Повод за тези размисли станаха опасенията от последните години за срив на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), като някои анализатори отидоха и по-далеч и обявиха, че чуждестранните инвеститори се изтеглят от страната. Това може и да е вярно за отделни компании, но развитието на икономиката като цяло разказва друга история.

Минималното заплащане в страните от ЦИЕ

Явор Алексиев / 07.09.2018
През тази седмица LFMI публикува изследването „Minimum Wage Regulation: It’s Complicated” („Регулациите върху минималната заплата: сложно е”), в чието изготвяне участва и ИПИ. Публикацията е част от дългосрочен проект за оценка и анализ на трудовите регулации в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), между които и България, и включва преглед на основните ефекти от политиките по отношение на минималната работна заплата.

Някои правни въпроси относно неправителствените организации

Иван Брегов / 07.09.2018
От началото на годината се прилага нов режим относно юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ, популярно назовавани неправителствени организации - НПО). Тяхната регистрация и данните за актуалния им правен статус вече се поддържат от Търговския регистър при Агенция по вписванията вместо от окръжните съдилища в страната. Това даде възможност за значително облекчено и далеч по-бързо административно обслужване.

Как трябва да изглеждат регистрите

Адриан Николов / 07.09.2018
Кризата с търговския регистър стана повод много от нас да се замислят и да установят, че нещо най-вероятно не е наред с електронните услуги, предоставяни от администрацията, и че хаосът от последните няколко седмици може да се повтори и с друга критична инфраструктура. Системата от електронни услуги на НАП? Електронният обмен на НЗОК? Никой не знае кога някоя от тях ще откаже, ще се срине или пък съдържанието ѝ ще изчезне, след августовския прецедент. Опомнянето чак след криза далеч не е неочаквано – когато регистрите и услугите работят, никой не им обръща особено внимание.