Минималното заплащане в страните от ЦИЕ
Явор Алексиев / 07.09.2018
През тази седмица LFMI публикува изследването „Minimum Wage Regulation: It’s Complicated” („Регулациите върху минималната заплата: сложно е”), в чието изготвяне участва и ИПИ. Публикацията е част от дългосрочен проект за оценка и анализ на трудовите регулации в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), между които и България, и включва преглед на основните ефекти от политиките по отношение на минималната работна заплата.
Някои правни въпроси относно неправителствените организации
Иван Брегов / 07.09.2018
От началото на годината се прилага нов режим относно юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ, популярно назовавани неправителствени организации - НПО). Тяхната регистрация и данните за актуалния им правен статус вече се поддържат от Търговския регистър при Агенция по вписванията вместо от окръжните съдилища в страната. Това даде възможност за значително облекчено и далеч по-бързо административно обслужване.
Как трябва да изглеждат регистрите
Адриан Николов / 07.09.2018
Кризата с търговския регистър стана повод много от нас да се замислят и да установят, че нещо най-вероятно не е наред с електронните услуги, предоставяни от администрацията, и че хаосът от последните няколко седмици може да се повтори и с друга критична инфраструктура. Системата от електронни услуги на НАП? Електронният обмен на НЗОК? Никой не знае кога някоя от тях ще откаже, ще се срине или пък съдържанието ѝ ще изчезне, след августовския прецедент. Опомнянето чак след криза далеч не е неочаквано – когато регистрите и услугите работят, никой не им обръща особено внимание.