България и търговската война на Турция –заплаха или възможност?
Адриан Николов / 17.08.2018
2018-та вероятно ще остане в новата икономическа история като годината на търговските войни и постоянната размяна на икономически заплахи. Последната страна, озовала се във водовъртежа от ескалиращи мита и високопарни изказвания, доминиращ търговската политика на САЩ през последните месеци, е Турция. За разлика обаче от търканията с Китай, страните от NAFTA и Иран, този конфликт може да има по-силно отражение както на Балканите, така и конкретно в България.
Започва ли забавяне на икономиката?
Десислава Николова / 17.08.2018
Тези дни НСИ и Евростат публикуваха най-ранната оценка за българската и другите европейски икономики през второто тримесечие, които показват леко забавяне на растежа в ЕС, включително и в България. Растежът на годишна база (според коригираните за сезонност и еднократни ефекти данни) в ЕС е бил 2,2% през периода април-юни спрямо 2,5% предишното тримесечие, а в България той е достигнал 3,4% спрямо 3,6% за предходните три месеца. Повечето икономики в ЕС отчитат леко забавяне на растежа, включително и най-големите – в Германия забавянето е най-леко, от 2,0% на 1,9%, но във Франция (от 2,2% на 1,7%), Италия (от 1,4% на 1,1%) и Испания (от 3,0% на 2,7%) то е по-осезаемо.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода септември – ноември 2018 г.
ИПИ / 10.08.2018
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода септември – ноември 2018 г.