"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Изследване на ИПИ: Икономика на публичната и частната сигурност

ИПИ / 03.08.2018
Сигурността – редът в държавата и безопасността на гражданите, е от първостепенно значение и е неотменима отговорност на държавата, както и да разбираме нейната роля - като минимална или с разширени функции. Ефективното и ефикасно предоставяне на сигурност изисква посрещане на нуждите на всички граждани в обществото. Тази тема предизвиква силен публичен интерес с наскоро направените законодателни промени в публичния и частния сектор, които за пореден път променят отношението между тях и се отразяват пряко върху гражданите.

Добри и лоши новини за бюджетното изпълнение

Калоян Стайков / 03.08.2018
В началото на годината правителството се зарича официално да подаде документи за присъединяване към ERM II до края на председателството на Съвета на ЕС, което приключи в края на юни. Може да се каже, че частично удържа на думата си, след като в края на юни изпраща официално писмо с ангажименти за реформи и едновременно присъединяване към ERM II и към банковия надзор на еврозоната. Целта е реформите да приключат в следващите 12 месеца, но ако управляващите продължават да си вършат работата наполовина, този срок може да се окаже по-дълъг.

Несъответствието в уменията през погледа на компаниите

Явор Алексиев / 03.08.2018
Несъответствието в уменията е проблем, чието значение е ясно осъзнато от анкетираните от ИПИ български и австрийски компании. Макар проведеното от нас проучване да няма претенции за представителност, постигнатите резултати дават сравнително добра представа за значението, което фирмите отдават на образованието като фактор, предизвикващ несъответствието в уменията. От друга страна, намалената конкурентоспособност и трудностите при разширяването на персонала са важни последствия на несъответствието в уменията, които се открояват в резултат от анкетите.

Как е приета Истанбулската конвенция по света?

Илия Димитров* / 03.08.2018
Насилието над жени и домашното насилие е много сериозен проблем не само в българското общество. Няма спор, че трябва правата на жените и другите жертви на домашно насилие да бъдат защитени по-силно, защото механизмите, които съществуват в много страни, не показват задоволителни резултати. Благоприятното развитие на събитията предполага изчистване на езиковите недоразумения в превода на Конвенцията и изготвянето на ясни и работещи механизми за борба с и превенция на насилието над жени и домашното насилие. В крайна сметка всички хора имат права, признати от правния ред и те трябва да бъдат съхранявани и защитавани.

България със значително подобрение в готовността за е-правителство

Асен Начков* / 03.08.2018
През 2003 г., когато това проучване се извършва за първи път, индексът на готовност за е-правителство на България е 0,548. За 15 години се увеличава до 0,7177, като тази стойност е най-високата досега. Факторите за това увеличение са най-различни, но един основен от тях е, че дигитализацията на правителството става все по-нужна и очаквана от гражданите с развитието на технологиите. Затова с увеличаването на използваните технологии в едно общество е нужно и паралелно увеличаване в технологиите на услугите, предоставени от държавните институции.

Този път май не става дума само за пари

Явор Алексиев / 03.08.2018
Отдавна отлаганите промени в системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания като че ли ще започнат да се случват „наесен” . Поне това подсказват ангажиментите, поети тази седмица от министър председателят Бойко Борисов след разговори с представителните организации на хората с увреждания, между които наливането на допълнителни 150 млн. лв. в системата.

Фотогалерия: Летен семинар "Europe & Liberty", Банско 2018

ИПИ / 03.08.2018
В периода 22-28 юли 2018 г. в Банско се проведе 8-то поредно издание на летния семинар "Europe & Liberty", организиран от Института за пазарна икономика (ИПИ) и Института за икономически изследвания – Европа (IES – Europe). Тазгодишното издание на семинара в България е в официално партньорство с вестник “Сега” и беше подкрепено от близо 20 индивидуални дарители. На семинара присъстваха участници от цели 14 страни.