Европа не вярва на обещания
Калоян Стайков / 27.07.2018
Поредните обещания за реформи са оповестени в средата на месеца, а целта им е да убедят европейските партньори, че България е готова за влизане в Механизма на обменните курсове (ERM II). Единият от няколкото ангажимента, които държавата поема, е да подобри управлението на държавните компании, което е логично, тъй като те са източник на условни задължения за държавата, а голяма част от тях са в лошо финансово състояние и много бързо могат да се превърнат в реален фискален риск.
Глобален доклад разкрива истинския размер на споделената икономика
25.07.2018
Нов индекс на шведския мозъчен тръст Timbro разкрива истинския размер на споделeната икономика в световен мащаб. Исландия оглавява списъка, а България е на 63-то място.
Държавата – най-големият и неефективен хотелиер в страната
Зорница Славова / 27.07.2018
Нов доклад на Световната банка загатна какъв е мащабът на почивните станции на българските институции и колко плащат данъкоплатците за това удоволствие на държавните служители. Докладът има за цел да прегледа спецификите на работа на обектите и да измисли начин на подобряване на управлението им. Изследването обхваща общо 115 обекта с представителни и социални функции, почивни станции и обекти за обучение.
Несъответствието в уменията като пречка за конкурентоспособността на европейските компании
Явор Алексиев / 27.07.2018
Негативните демографски процеси и силният международен конкурентен натиск правят несъответствието в уменията проблем от особено значение за ЕС като цяло и за България в частност. Предвид намаляващия относителен дял на лицата в активна възраст и високата цена на някои от факторите за производство в ЕС (особено труда), неоптималното използване на уменията на работната сила е нещо, което европейските икономики трудно могат да си позволят.
За митата и митническата политика на ЕС и САЩ
Асен Начков* / 27.07.2018
Повечето хора, които следят световните събития в последно време знаят, че САЩ, след като наложи значителни мита върху много от стоките, идващи от Китай, Европа, Канада, Мексико и други държави, създаде предпоставки за нова търговска война. Общоприето е мнението, че САЩ със своята протекционистична политика има по-високи митнически нива от тези в Европа, но всъщност те са сходни. В тази статия ще разгледаме митническата политика на Европейския съюз и САЩ, историческите нива на митата им, видовете мита, както и ефектите от тях.