"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

"КЗК е независим специализиран държавен орган"

Калоян Стайков / 20.07.2018
След като КЕВР не може да спре сделката, защото има такива правомощия, но няма насоки (които трябва да се определят от парламента) как да ги използва, управляващите прибягват до следващия регулатор, който може да свърши същата работа. Нищо че аргументите са абсурдни както по отношение на евентуален купувач на активите на ЧЕЗ, така и по отношение на действащите частни и държавни компании в сектора. Важното е, че сделката за момента е спряна, пък за последствията от това ще се мисли по-късно.

Местните данъци продължават да се увеличават

Явор Алексиев / 20.07.2018
Тенденцията към покачване на нивото на ключови местни данъци продължава и през 2018 г. Регистрираните от ИПИ случаи на увеличаване спрямо 2017 г. са 37, а намаленията – едва 4 – рекордно нисък брой за периода. Общо за периода между 2013 и 2018 г. сме регистрирани 254 случаи на увеличаване на местни данъци, докато случаите на намаление са близо пет пъти по-малко.

JEFTA – какво включва споразумението и какво означава то за България

Адриан Николов / 20.07.2018
JEFTA, както и СЕТА представляват рядък шанс за ЕС да се позиционира като глобален защитник на световната търговия, особено ако вземе решение да не участва в доминото от мита, което започна да пада през последните месеци и преосмисли собствената си, на места доста рестриктивна митническа политика. Можем само да се надяваме, че Брюксел (а и националните правителства) ще се възползва от този шанс.

Редно ли е шумът да се контролира на централно ниво?

Илия Димитров, правен стажант в ИПИ / 20.07.2018
През последните месеци в общественото пространство беше повдигнат нов дебат, провокиран от предвидените промени в Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и последващите показни проверки за нивата на шума на откритите места за развлечение по българското Черноморие и не само.

Кой, какво и защо не разбира за т.нар. „американски централи“

Красен Станчев / 20.07.2018
Съдейки по опита на Полша и Германия, „Мариците“ не би трябвало да имат проблеми с безсрочна дерогация от новите изисквания на ЕС по повод въглищните централи, ако правителството направи постъпки да я получи. Освен старозагорци, никой не настоява за това.

Какви промени да очакваме в професионалното образование

Зорница Славова / 20.07.2018
Разширяването на обхвата на дуалното образование и до СОУ, предоставянето на информация за работодателите, които искат да участват в дуалното обучение и задължението за актуализиране на учебните програми са относително леки за изпълнение, но нужни промени. В същото време въвеждането на нови и повече изисквания към работодателите може да се отрази негативно на прохождащата система за обучението чрез работа, а приемането на списъци със защитени специалности - още повече да спъне модернизирането и повишаването на качеството на професионалното образование.

Как реаргират фирмите на повишения на минималната заплата?

20.07.2018
Резултатите сочат, че най-популярните стратегии за справяне с увеличените минимални заплати са съкращаване на други разходи (т.е. различни от тези за персонала), покачване на цените на продуктите и повишаване на производителността. Намаляването на заетостта е по-малко популярно и се проявява най-вече чрез възпирането от наемане на нови кадри, отколкото чрез директно съкращаване.