"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 06.07.2018

Идеята за шоково вдигане на акциза върху нагреваемите тютюневи изделия в страната предизвика истинска буря от коментари и политически обрати през последната седмица. Поради спецификата на темата много от коментарите имаха общ характер и не успяха да хванат някои от важните детайли.

КЕВР – дежурният виновен

Калоян Стайков / 06.07.2018
Каквото и да се случва в българската енергетика, всички обвиняват регулатора, все едно той е всезнаещ и всемогъщ. Цените се увеличават – регулаторът е виновен, сключен е неизгоден договор за доставка на газ от Русия – регулаторът е виновен, частна компания търси купувач на бизнеса си – регулаторът е виновен.

Днес пенсионираме магистрати доброволно, утре принудително

Иван Брегов / 06.07.2018
Активността на юридическите крила в ДПС по въпросите на съдебната власт никога не е случайна, като в случая изглежда се отдава благодарност към някои конкретни магистрати. А ако депутатите ги беше грижа за претовареността на съдилищата и преуморените магистрати, биха могли да ускорят диалога и съвместно с ВСС да разтоварят най-натоварените съдилища и прокуратури.

Матури 2018: резултатите на по-слабите области се влошават

Адриан Николов / 06.07.2018
Значителните неравенства в качеството на училищното образование остават видими, като по-бързият спад на резултатите в областите с традиционно по-слаби постижения говори за тяхното задълбочаване. Добра новина е спадът на дела на слабите оценки, но засега е рано да се говори за дългосрочна тенденция.

Май не сме готови със Синята карта

Явор Алексиев / 06.07.2018
Ограничението за размера на заплащане на чуждестранните работници е един от най-силно рестриктивните елементи на сегашната Синя карта и желанието на Комисията да го ревизира не е случайно.