Кои общини използват най-много евросредства
Зорница Славова / 29.06.2018
От влизането на България в ЕС и стартирането на оперативните програми в България българските общини са използвали общо 10,7 млрд. лева (данните са към 15 юни 2018 г.). Спрямо населението общините са получили средно по 1 513 лв. на човек. Най-много са изплатените средства в общините Созопол и Костинброд – единствените с по над 5 хиляди лв. на човек, а най-малко – Ковачевци и Дулово – единствените с по под 100 лв. на човек като Ковачевчи няма нито един проект през новия програмен период (2014-2020), а Дулово само един.
Наемането на чуждестранни работници у нас и в ЦИЕ
Явор Алексиев / 29.06.2018
През последните години недостигът на труд, който от десетилетия забавя икономическото развитие на някои от по-старите страни членки на ЕС, се превръща във все по-актуален проблем и в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В условията на рекордна заетост и почти невиждана ниска безработица, България не е изключение от този процес.
Мъжете-чудо или как пазарни либерали спасяват Германия от икономическа катастрофа*
Асен Начков* / 29.06.2018
Преди седемдесет години през месец юни една малка група от икономисти и юристи успяват да доведат до това, което днес е широко известно като Wirtschaftswunder, "немското икономическо чудо". Дори сред много германци имена като Валтер Ойкен, Вилхелм Рьопке и Франц Бьом са непознати днес. Но до голяма степен благодарение на безмилостното им застъпничество за пазарна либерализация, през 1948 г. тогавашната Западна Германия успява да избегне икономическата бездна и се превръща в най-голямата и най-динамична икономика в континентална Европа.