"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 29.06.2018

В създадената юридическа (и управленска) каша са обжалвани както решенията на МС за изграждане на Белене, така и второстепенните, но важни процедури по екологичната оценка, информацията за направените и планираните разходи, методиките за това колко би струвала централата и би ли имала реална възвръщаемост направената инвестиция. Срещу спечелените съдебни дела всяка власт е правила последващи законови действия, така че да осуети изпълнението им. Така и до днес не е ясно българските правителства чий интерес са защитавали при всяко поредно умъртвяване и съживяване на АЕЦ Белене.

Кои общини използват най-много евросредства

Зорница Славова / 29.06.2018
От влизането на България в ЕС и стартирането на оперативните програми в България българските общини са използвали общо 10,7 млрд. лева (данните са към 15 юни 2018 г.). Спрямо населението общините са получили средно по 1 513 лв. на човек. Най-много са изплатените средства в общините Созопол и Костинброд – единствените с по над 5 хиляди лв. на човек, а най-малко – Ковачевци и Дулово – единствените с по под 100 лв. на човек като Ковачевчи няма нито един проект през новия програмен период (2014-2020), а Дулово само един.

Наемането на чуждестранни работници у нас и в ЦИЕ

Явор Алексиев / 29.06.2018
През последните години недостигът на труд, който от десетилетия забавя икономическото развитие на някои от по-старите страни членки на ЕС, се превръща във все по-актуален проблем и в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В условията на рекордна заетост и почти невиждана ниска безработица, България не е изключение от този процес.

Мъжете-чудо или как пазарни либерали спасяват Германия от икономическа катастрофа*

Асен Начков* / 29.06.2018
Преди седемдесет години през месец юни една малка група от икономисти и юристи успяват да доведат до това, което днес е широко известно като Wirtschaftswunder, "немското икономическо чудо". Дори сред много германци имена като Валтер Ойкен, Вилхелм Рьопке и Франц Бьом са непознати днес. Но до голяма степен благодарение на безмилостното им застъпничество за пазарна либерализация, през 1948 г. тогавашната Западна Германия успява да избегне икономическата бездна и се превръща в най-голямата и най-динамична икономика в континентална Европа.