"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 22.06.2018

Превръщането на Интернет в честно, равнопоставено и безопасно пространство изглежда е сред основните цели на ЕС. И докато за Общия регламент за защита на данните, повече известен като Джидипиар, се изписаха стотици страници, проведоха се десетки обучения и се разказаха поне толкова вицове, то тъй нареченият данък върху линковете и въвеждането на автоматични филтри върху информацията ще имат поне толкова голямо влияние върху бъдещето на Интернет, ако бъдат приети в настоящия си вид.

Родната полиция ни пази, но кой ѝ се доверява?

Весела Кръстанова* / 22.06.2018
Работата на полицейската служба в България е неефективна и това не е новина. МВР все по-малко успява да отговори на нуждите на гражданите по опазването на реда и сигурността. Макар регистрираната престъпност да намалява, а разкритите престъпления статистически да се увеличават, битовата престъпност, кражбите и грабежите продължават да се вихрят безнаказано, особено в малките населени места. Неотдавнашните промени в закона за частната охранителна дейност, позволяващи на частни фирми вече да охраняват цели общини, само потвърждават засилващата се роля на частния сектор в опазването на сигурността. Същото впечатление прави и опитът да се овластят кметовете за собствени звена за контрол на обществения ред.

Колко са ефикасни публичните разходи за образование?

Адриан Николов / 22.06.2018
Основното заключение на анализа е, че публичните инвестиции в образование до голяма степен постигат целта си – там, където те са относително високи, и резултатите са по-добри, учениците демонстрират по-добри постижения, а трудовите пазари са по-издръжливи и по-малко податливи на шокове. Същевременно обаче е от ключово значение не просто да се разходва повече, а това да се прави ефикасно. С

Да освободим свободните професии

Зорница Славова / 22.06.2018
Всички изследвания показват, че саморегулирането на свободните професии често води до ограничения на конкуренцията и свободния пазар в засегнатите сектори и трябва да се прилага внимателно, под независим външен контрол и след оценка на въздействието. В България това не се прави. Освен крещящия международен опит, Комисията за защита на конкуренцията също периодично публикува изследвания за негативните ефекти от тежкото регулиране, ограничаването на конкуренцията и ощетяването на потребителите в редица браншове, но те не дават резултат.

Какво представлява интернет неутралитетът?

Асен Начков* / 22.06.2018
Напоследък в развитите общества все повече се разгорещява дебатът относно интернет неутралитета. Това е тема, по която в България се знае сравнително малко. Коментарите са предимно от IT специалисти, адвокати и политици, но проблемът касае всички ползватели на интернет услуги.

Галерия: 10 цитата от допитването сред 5200 пушачи в страната

ИПИ / 22.06.2018
Инициативата на ИПИ под мотото „По правилата” изследва различни правни и икономически аспекти на незаконната търговия с тютюневи изделия в страната. През последните месеци ИПИ и Алфа Рисърч изготвиха мащабно социологическо проучване за нагласите на потребителите спрямо незаконната търговия с тютюневи изделия. Проучването е проведено сред 5200 пушачи в страната, като тук представяме 10 от водещите наблюдения.