"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 08.06.2018

Материалното право относно регламентацията на тютюна и тютюневите изделия дава сравнително добра и детайлна уредба на сектора. Съществуват добре развити и всеобхватни дефиниции на изделията от тютюн и производните тютюневи продукти. Това позволява на държавните органи по лесен и непротиворечив начин да прилагат закона както в отношенията си с производителите, така и в изпълнение на възложените им регистрационни и контролни функции. Въпреки добрата правна рамка, обаче, се констатира или забавено изпълнение на задължения на институциите, или пълен отказ от прилагане на закона.

Какво научихме от първите данни от оценяването след седми клас

Адриан Николов / 08.06.2018
Всеки юни публикуването на резултатите от трите кръга на външното оценяване в края на всяка една от степените на училищното образование дава актуална картина за постиженията на учениците, а оттам, индиректно и поне донякъде, за успехите и провалите на политиките в образованието последните години. Тази седмица излязоха първите обобщения на резултатите от външното оценяване след седми клас, а тук ще коментираме какво научихме от тях.

До какво решение се стига в случай на фалит

Зорница Славова и Иван Брегов / 08.06.2018
Широкото понятие „фалит” всъщност показва една крайна и нежелана фаза за всеки бизнес – провал на бизнес начинанието и невъзможност за покриване на задълженията.

Фотогалерия: Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България

ИПИ / 12.06.2018
През последната година екипът на Института за пазарна икономика (ИПИ) изследва различни правни и икономически аспекти на незаконната търговия с тютюневи изделия в страната[1]. Наред с аналитичната работа, през последните месеци ИПИ и Алфа Рисърч изготвиха мащабно социологическо проучване на незаконната търговия с тютюневи изделия. Проучването разкрива множество детайли относно потреблението и нагласите на населението спрямо употребата на подобни продукти.

Обществените поръчки са сериозно опорочени и през 2017 г.

Зорница Славова / 08.06.2018
На базата на финансовите проверки АДФИ е съставила 23 акта срещу 39 длъжностни лица за вреди на стойност 1 093 418 лева. Би било добре, ако отчетът на Агенцията включваше и информация за наложените в предходни периоди глоби и санкции, както и развитията по поръчките, изпратени до прокуратурата. От изводите в самия доклад излизат и необходимите първи стъпки към пресичане на злоупотребите при обществените поръчки – повече контрол, повече публичност и прозрачност и повече възможности за обжалване и подаване на сигнали за нарушения.

Глътка въздух за социалното подпомагане

Явор Алексиев / 08.06.2018
Възстановяването на пазара на труда оказва все по-осезаем положителен ефект не само върху приходната част на държавния бюджет, но и по отношение на разходите за някои видове политики като социално подпомагане. Данните от последния отчет на Агенцията за социално подпомагане (АСП) показват продължаващ спад на броя на бенефициентите по почти всички програми, както и спад на изразходваните средства в много от тях.

ИПИ: 5,6% от пушачите – с кутии цигари, непредназначени за родния пазар

04.06.2018
През последните месеци ИПИ и Алфа Рисърч изготвиха мащабно социологическо проучване на незаконната търговия с тютюневи изделия. Проучването разкрива множество детайли относно потреблението и нагласите на населението спрямо употребата на подобни продукти. Инициативата на ИПИ под мотото „По правилата” има за цел да проучи възможностите за подобряване на водените политики и преодоляване на онези институционални слабости, които дават почва за незаконна търговия с тютюневи изделия в страната.