"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Омагьосаният кръг „Белене”

Калоян Стайков / 01.06.2018
Да се реализира проект на пазарен принцип означава осигуряване на разумна възвръщаемост на инвестицията без държавни гаранции, гарантирани цени и ангажименти за изкупуване на продукцията, която да оправдае поемането на инвестиционния, пазарния и ред други рискове, свързани с него. Всичко останало са добри пожелания, а това че няколко правителства подред са закопали над 2 млрд. лв. в ненужен проект не е причина да се наливат още средства без да е ясно каква ще е финансовата и обществената полза от това.

И реформата на административното правосъдие като цялата съдебна реформа

Иван Брегов / 01.06.2018
След като стана срамно да се признае официалното приключване на т.нар. съдебна реформа от политиците, изглежда остава да се сломят отделните нейни елементи. Така, освен отказа по водещите въпроси за независимостта на съда и безотчетния статут на прокуратурата, наблюдаваме отстъпление и по множество други въпроси. В тези „усилия” има едва доловим синхрон между новото плаващо мнозинство във Висшия съдебен съвет и изпълнителната власт.

Какво показва системата за натовареност на съдилищата

Илия Димитров* / 01.06.2018
За поредна година бяха публикувани обобщените статистически данни за натовареността на съдилищата и във връзка с това - Обобщение на становищата от съдилищата относно СИНС (Система за изчисляване на натовареността на съдилищата). За какво става въпрос и защо това е важно?

България, ЕС и застаряването

Адриан Николов / 01.06.2018
Прогнозите за България сочат, че голямата пречка пред икономическия растеж – прогнозиран да се забави до около 1% средногодишно след 2040 г., ще бъде значителното свиване на населението като цяло, както и конкретно на тези в трудоспособна възраст. Въпреки че според ЕК коефициентите на демографска зависимост в страната остават почти непроменени в дългосрочен план, номинално населението във всички възрастови групи ще се свива чувствително.

Покана за конференция: Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България

ИПИ / 25.05.2018
През последната година екипът на Института за пазарна икономика (ИПИ) изследва различни правни и икономически аспекти на незаконната търговия с тютюневи изделия в страната. Наред с аналитичната работа, през последните месеци ИПИ и Алфа Рисърч изготвиха мащабно социологическо проучване на незаконната търговия с тютюневи изделия. Проучването разкрива множество детайли относно потреблението и нагласите на населението спрямо употребата на подобни продукти.

Приходната част на бюджета на ЕС и новите данъци

Весела Кръстанова*, Десислава Николова / 01.06.2018
Въпреки напускането на Великобритания - един от главните нетни вносители, не се предвиждат значителни икономии и свиване на предвидените разходи за повечето сектори (освен селскостопанската и кохезионната политики на съюза), а даже напротив, известно увеличаване. Но нека да разгледаме как ще се финансират тези разходи.

Регионални профили: Препоръки за развитие (2018)

ИПИ / 01.06.2018
Настоящата публикация прави обзор на някои от основните проблеми на регионалното развитие в България, идентифицирани от Института за пазарна икономика (ИПИ) вследствие на дългогодишна работа по темата.