"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 18.05.2018

Основните рискови фактори пред растежа на страната тази година са продължаващо забавяне на растежа в еврозоната и инфлацията. Очакванията са за засилване на инфлацията покрай цените на петрола, което пък ще „изяде” част от реалните доходи и би могло да потисне потреблението. От сегашната перспектива растежът тази година е по-вероятно да остане по-близо до 3%, отколкото до 4%.

„Белене” – разминаване между политически и обществени интереси

Калоян Стайков / 18.05.2018
Трябва да се създаде ясна визия за развитието на енергетиката, но не от политическа, а от икономическа гледна точка. За целта трябва да се изследват различни варианти за развитие на енергийния микс, които едновременно осигуряват сигурност, устойчивост и поносимост на цените. Едва тогава ще получим отговор на най-важните въпроси – необходими ли са нови генериращи мощности и ако да, кога точно и какъв тип; какви са възможностите за собствено производство (от потребителите) и внос. Чак след това, ако се установи, че са необходими нови централи, тогава трябва да се мисли какъв тип да са и къде да бъдат построени. Вместо това ставаме свидетели на политически мотивирано решение, което обаче ще бъде плащано от данъкоплатците, потребителите и икономиката като цяло.

Какво показва и какво не показва новият доклад за администрацията

Зорница Славова / 18.05.2018
През 2017 г. тригодишната тенденция за намаляването на числеността на администрацията (дори и с малко) се прекъсва. Докладът за състоянието на администрацията за 2017 г. показва увеличение на щатната численост в администрацията с над 5%, като отчита повече държавни служители и в централната, и в териториалните администрации

Още добри новини за домакинските бюджети

Адриан Николов / 18.05.2018
Като цяло, първото тримесечие на 2018 г. носи добри новини за бюджетите на домакинствата. Повишаването на благосъстоянието е видимо както в ръста на доходите от работна заплата и самостоятелна заетост, така и в структурата на разходите.

Някои наблюдения върху пазара на труда в началото на 2018 г.

Петър Ганев / 18.05.2018
През тази седмица НСИ публикува данните от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2018 г. При прегледа на данните трябва да се имат предвид две неща. Първо, не бива да се правят генерални заключения само от първото тримесечие на годината - то по-скоро подава сигнал какво можем да очакваме. Второ, първите три месеца на годината традиционно са периодът с най-ниска заетост поради липсата на сезонните работници, които покачват заетостта в топлите месеци. С тези две уговорки, ето някои новини от данните:

Обжалванията на обществените поръчки не трябва да се ограничават

Зорница Славова / 18.05.2018
Обжалванията, включително несъстоятелните такива, не са основният проблем на изпълнението на обществените поръчки в страната. Напротив, при широко ширеща се корупция, включително и в съдебна система и нефункционални институции, гражданският контрол е изключително важен за пресичане на лошите практики

Кой е авторът на последните спорни предложения в Закона за съдебната власт

Иван Брегов / 18.05.2018
Както и да си отговорим на въпросите, практиката показва, че каквото и неуместно предложение да сложиш в ръцете и в устата на членовете на правна комисия, те ще го сведат до законодателно предложение, а често пъти и до закон. Защото няма какво да ги спре. А правна комисия е представителна извадка за цялото Народно събрание.