"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Институт за пазарна икономика / 03.01.2018

През настоящата 2018 г. трябва да работим малко над 132 дена само за да си платим всички данъци към държавата. Това означава, че на 13 май ще настъпи денят, в който гражданите ще спрат да работят за държавата и ще започнат да работят за себе си. Датата е символична и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано – ние я наричаме Ден на данъчна свобода, а по-света е известна като Tax Freedom Day.

Съпротива срещу всяка препоръка по пътя на стабилността

Иван Брегов / 11.05.2018
Сериозността на въпросите и дълбочината на проблемите няма как да не оставя усещането, че последните близо 20 г. исторически са изгубено време за страната ни. И няма как страните от ЕС, изградили обществата си на основа на законността, а не на хаоса, да не са против това да продължава... Към настоящия момент България трудно покрива и низините за независимо правосъдие.

Къде в България са усвоени най-много евросредства

Зорница Славова / 11.05.2018
Общата сума, изплатена по европейски проекти към областите на България е 10,7 млрд. лв. или 1 525 лв. на човек. Най-голям е относителният обем на изплатените пари в областите Габрово и София-град – около 2 700 лв. на човек, а следващите области в класация са изхарчили значително по-малко средства – около 1 700 лв. на човек във Враца и София.

По-високата цена на петрола означава увеличение на всички регулирани цени в енергетиката

Калоян Стайков / 11.05.2018
... Регулираните цени могат да се увеличат сега, а при наближаване на отоплителния сезон да започнат да се търсят резерви, което означава, че бизнесът ще плати сметката сега, а през зимата това ще правят държавните компании в сектора. При пазара на горива увеличението, а оттам и негодуването, най-вероятно ще бъде усетено веднага не само от бизнеса, но и от гражданите, тъй като разходите за горива, които традиционно се покачват през летния сезон, ще нараснат по-сериозно.

Трябвя ли да намалим депутатските заплати

Весела Кръстанова* / 11.05.2018
Тези дни темата за депутатските заплати в България отново се завъртя, което ни предизвика да се запитаме високи ли са или не депутатските заплати в страната и как се определят те в Европа. Според правилника за организацията и дейността на Народното събрание „Народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт.