"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Институт за пазарна икономика / 03.05.2018

В края на м.април 2018 г. Институтът за пазарна икономика финализира доклад за ефектите за българската икономика от присъединяване къв ERM II и еврозоната.

Новият бюджет на ЕС – какви са промените в разходите?

Десислава Николова / 04.05.2018
Както се очакваше, на 2-ри май ЕК представи своето предложение за бюджета на ЕК или т.нар. многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. Тепърва предстоят преговори, а окончателният облик на бюджета се очаква не по-рано от 2019 г. В унисон с новите реалности – основно Брекзит и нуждата от финансиране на нови политики като бежанците, научните изследвания, терирозма и др., бюджетът търпи сериозни промени както в приходната, така и в разходната част.

КПКОНПИ ще задържа за вас, а може би и вас

Иван Брегов / 04.05.2018
Предвид факта, че управлението и съставът на Антикорупционната комисия се избират от Народното събрание с обикновено мнозинство, то КПКОНПИ е по-близо до орган, подчинен на останалите два клона на властта – изпълнителната и законодателната. Орган, който хем не е прокуратура, хем не е полиция, но е твърде политизиран и с амбиции да бъде и силно овластен.

Защо ръстът на неравенството не е задължително лоша новина

Явор Алексиев / 04.05.2018
През тази седмица НСИ публикува редовното си изследване за доходите и условията на живот (EU-SILC), което се отнася за доходите през 2016 г. Фокусът в него разбираемо пада върху увеличаващото се подоходно неравенство в страната. Тези данни обаче не трябва да стряскат, дори напротив – те са в голяма степен резултат на продължаващото подобрение на пазара на труда, както по линия на ръста на възнагражденията, така и по линия на по-големия брой заети лица.

Бюджетният излишък бързо се стопява

Калоян Стайков / 04.05.2018
Фискалната година започва с рекорден излишък от над 1,1 млрд. лв., който бързо се стопява заради нетипично високите дефицити през февруари и март – около 570 млн. лв. общо за двата месеца, каквито не е имало от 2010 г. Това се дължи на близо двойно по-високото увеличение на консолидираните разходи спрямо приходите. Ръстът на разходите е най-висок при възнагражденията за персонал, а заедно с това се наблюдава и увеличение на капиталовите разходи.