"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Покана за събитие: „България в еврозоната. Икономическата логика срещу митовете"

ИПИ / 20.04.2018
ИПИ има удоволствието да ви покани на дискусия на тема: „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА. ИКОНОМИЧЕСКАТА ЛОГИКА СРЕЩУ МИТОВЕТЕ“, която ще се проведе на 26 април 2018 г. от 11.30 часа в София Ивент Център, „Парадайз център“, София, ул. „Черни връх“ 100, ет. 3.

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в местните икономики

Зорница Славова / 20.04.2018
През последните години усилено се заговори за нуждата от повишаването на качеството на професионалното образование. В същото време друг важен въпрос, този за количеството, а именно кой какво и колко учи, сякаш остава встрани от общественото внимание. Изследването на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката показва, че в някои райони професионалното образование е самоцелно и не отговаря на реалното производство и предлаганите услуги. В същото време има райони, в които образованието отговаря на търсенето на бизнеса.

Структурата на домакинските бюджети се подобрява и през 2017 г.

Явор Алексиев / 20.04.2018
Общата картина, която данните за доходите, разходите и потреблението на българските домакинства чертаят, е безспорно положителна. Сравнително високият ръст на реалните доходи е съпроводен с подобряване на структурата на разходите въпреки покачването на разходите за данъци и осигуровки. Дългосрочната тенденция на намаляващ относителен дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се запазва, което се вижда и в данните за подобряващата се покупателна способност на домакинствата по отношение на почти всички наблюдавани хранителни продукти.

Изследване на ИПИ: Как влияят икономическите центрове върху развитието на периферните общини?

Институт за пазарна икономика / 16.04.2018
Сближават ли се нивата на икономическо развитие в рамките на икономическите центрове? На този въпрос се опитва да отговори новото изследване на Института за пазарна икономика. В най-общ план, изследването си поставя три цели: да установи какви са фундаменталните разлики в демографското и икономическото развитие на общините в и извън икономическите центрове, да оцени потенциала за сближаване на икономическото развитие на общините в рамките на отделните икономически центрове и накрая да провери дали това сближаване вече е факт.

Аз ги хващам, вий им плащайте

Иван Брегов / 20.04.2018
От 2012 г. насам министърът на правосъдието представя за одобрение годишен доклад относно изпълнението на решенията на ЕСПЧ срещу България. Последният такъв доклад е приет от действащото 44-то Народно събрание през февруари 2018 г. и отчита състоянието на делата за 2016 г. : 960 100 евро или 1 877 800 лева са плащанията по казусите, за които държавата се е споразумяла; 854 800 евро или 1 671 800 лева са плащанията, на база на осъдителни решения; 3 549 600 лв. общо.

За връзката между ръста на икономиката и безработицата, или важи ли законът на Оукън за България

Адриан Николов / 20.04.2018
Данните за България потвърждават логичната връзка между подобряването на икономиката и спада на безработицата, като освен това съответстват на един относително ефективен пазар на труда. Модели като представените по-горе позволяват да се създават очаквания за бъдещото развитие на пазара на труда въз основа на прогнозите за ръста на икономиката. Както видяхме, България (и част от областите ѝ) в определени граници следват очакваната и установена логика на икономическия цикъл, при това с темпове, близки до тези на доста по-развити икономики.

Инфографика: Какво се случва с делата по несъстоятелност

Зорница Славова / 20.04.2018
За последните десето години в окръжните съдилища постъпват около 1200 дела за несъстоятелност, 900 дела годишно остават несвършени. Приключени са 49% от делата по несъстоятелност, а при 55% от тях исковете са уважени.