"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 16.03.2018

Годишните данни на НСИ за развитието на пазара на труда през 2017 г. потвърждават предварителните оценки за продължаващо подобрение в големи части от страната. Наред с рекордния коефициент на заетост от 66,9% на национално ниво, за пръв път в страната няма област със средногодишен коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години под 55%.

Неравенството в доходите расте; самите доходи обаче растат по-бързо

Адриан Николов / 16.03.2018
Сами по себе си данните за подоходното неравенство не са повод за притеснение. Ако, подобно на периода на кризата, те бяха комбинирани и със спад на доходите, то тогава би наистина имало основание за тревога. Това, което наблюдаваме днес, обаче е най-вече продукт както на подобрения метод за отразяване на структурата на доходите, така и на обстоятелството, че икономическият подем не облагодетелства всички по равно, но всички се облагодетелстват от него.

По-малко политическо влияние за реална борба с корупцията

Иван Брегов / 16.03.2018
Предвид старите текстове, обединени в общ закон, представян като иновативен, и предвид предизвестения избор на стария-нов председател, не можем да очакваме задоволителни резултати. За борбата с корупцията основно призвана е съдебната власт, а не комисии, съвети, канцеларии и т.н. Правосъдието, осъществявано от независима съдебна власт, е най-доброто лечение, но то предполага опериране без упойка от болката при слизане от политическата сцена.

Новият регламент за защита на личните данни – за цената и възможностите

Весела Кръстанова* / 16.03.2018
Предвид това, че Комисията е държавен орган, който се издържа от данъкоплатците, тя на първо място би следвало да направи всичко възможно, за да информира (безплатно) бизнеса и гражданите за изискванията на новия регламент, вместо да мисли за варианти какви точно курсове ще организира и какъв паричен ресурс ще събере от това. Това информиране може лесно да се направи с качването на ясна информация онлайн, възможност за телефонни консултации, приемна и т.н. Ако дори и след такива усилия някой е останал неинформиран, тогава не е работа на Комисията да се превръща в платен консултант, който един път да се издържа от данъци и втори път да взима още пари на същите тези данъкоплатци, за да ги консултира. Има достатъчно консултанти и адвокати, които и сега правят това.

Скоро животът ще бъде престъпление

Иван Брегов / 16.03.2018
След приемането на промените в НК очаквайте прокурор в офиса, прокурор под масата, прокурор в банята или направо по един наблюдаващ прокурор, прикрепен към всеки човек, за да е сигурно управляващото мнозинство, че българинът живее законосъобразно. Може би само така обществото ясно ще разбере, че именно устройството на съдебната власт е ключовият проблем в съдебната ситема.

Заетите се увеличиха с 162 хил. ¾ са на юг

Петър Ганев / 16.03.2018
Към последното тримесечие на 2017 г. заетите в България са били 3 милиона и 168 хил. души – ръст с 162 хил. души спрямо последно тримесечие на 2016 г. Това са малко над 52% от хората над 15 годишна възраст в страната. Ако се фокусираме конкретно върху групата в трудоспособна възраст – хората между 15 и 64 годишна възраст, заетостта при тях достига 67,5%. Тези данни вече потвърдиха новината, че през 2017 г. сме постигнали най-високия коефициент на заетост от началото на прехода в България. Дори през предходната върхова година – това беше 2008 г. (точно преди 10 години), коефициентът на заетост беше достигал най-много до 65% за групата 15-64 години.