"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Бюджетният излишък прикрива преразходите на управляващите

Калоян Стайков / 09.02.2018
Бюджетното изпълнение през изминалата година показва своеобразно развързване на кесията, тъй като увеличението на разходите в сравнение с нивата им от 2016 г. е в размер на близо 2 млрд. лв., докато увеличението на приходите е около 1,4 млрд. лв. По-високите разходи са донякъде очаквани предвид постепенното ускоряване на разплащанията по европейски проекти, където има увеличение с около 600 млн. лв., но те формират едва 1/3 от по-високите бюджетни разходи през 2017 г. Останалите 2/3 се дължат на преизпълнение на разходи по националния бюджет, които са насочени към увеличение на доходите.

Становище на ИПИ по повод инициативата за „справедливи данъци”

Институт за пазарна икономика / 09.02.2018
Становище във връзка с внесено предложение в парламента от Инициативен комитет за преразпределение на данъчната тежест „Да спрем машината на неравенството! За справедливи данъци” и по-конкретно предложенията за 1) въвеждане на необлагаем минимум поне до размера на минималната работна заплата в облагането на доходите на физическите лица и 2) въвеждане на намалени ставки на ДДС от 9% за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги.

България не става по-свободна

Ивелина Петрова* / 09.02.2018
В изданието на фондация „Херитидж” - „Индекс на икономическа свобода“ за 2018 г. България заема 47-мо място, между Малта и Кипър, от включените 180 държави. Резултатът на страната се подобрява символично с 0,4 пункта спрямо предходното издание и достига до 68,3 точки (по скалата от 0 до 100 т.), причислявайки я отново към групата на „умерено свободните държави“.

Може ли приемането на еврото в България да доведе до безконтролни публични разходи?

Калоян Стайков / 09.02.2018
Присъединяването на България към еврозоната отново излезе на преден план след като финансовият министър в първия кабинет „Борисов” се отказа от тази стъпка през 2012 г. Несъмнено това е свързано както с възможности, така и с рискове за икономиката и често позициите са в двете крайности – или въвеждането на единната валута е добро, или е лошо. Тъй като липсва цялостен поглед, анализ, оценка и т.н. на всички възможности и рискове, е трудно да се прецени кои аргументи надделяват.

Закон за образа на врага

Иван Брегов / 09.02.2018
През седмицата четирима депутати от ДПС проявиха дълбока загриженост за регулацията на медиите в България. Грижата им достигна законодателна висота и е насочена към следното: Разпространителите на вестници и списания ще са длъжни да уведомяват Министерство на културата кой е действителният им собственик, Собствениците и доставчиците на медийни услуги също се задължават да обявят кой е действителният им собственик, както и информация за всяко получено финансиране през изминалата година.

Видео: Влизаме ли в чакалнята на еврото през 2018?

Институт за пазарна икономика / 09.02.2018
Влизаме ли в чакалнята на еврото през 2018? Какво значи това за валутния борд и икономиката на България? Интервю на Петър Ганев с Георги Ганев, за икономическата действителност и бъдеще на родната икономика и какво всъщност осзначава да се присъединим към еврозоната.