PISA и влиянието на училищната среда
Адриан Николов / 02.02.2018
Основният извод от тазседмичния анализ на ОИСР е, че училищната среда не бива да бъде пренебрегвана, а в България почти всичките ѝ фактори имат значение за постиженията на учениците. Необходимо е на първо място подобряване на качеството на средата и задържане на децата в училище, а не механичното увеличаване на материалната база, което само по себе си не води до нищо добро.
Инфографики: Незаконна търговия с тютюневи изделия в България
Институт за пазарна икономика / 02.02.2018
В рамките на инициативата на ИПИ бяха изготвени и две инфографики с данни за незаконната търговия с тютюневи изделия в България, които публикуваме тук.
Колко висока е инфлацията при приемането на еврото?
Десислава Николова / 02.02.2018
Страховете от висока инфлация при приемане на еврото са силно преувеличени. Тези притеснения се споделят от населението в повечето страни, на които предстои преминаване към общата валута, но в крайна сметка не се сбъдват. Проинфлационният ефект, ако въобще го има, е в рамките на първия или втория знак след десетичната запетая, като по изследванията, които прегледахме, не надхвърля 0,3 пр. пункта. Т.е. дори и в най-лошия случай инфлацията се „напомпва” с много под един процент. Все пак трябва да се има предвид, че повечето изследвания показват относително по-силен инфлационен ефект върху някои услуги (лични услуги, заведения, битови услуги и др. под.), което съответно означава, че домакинствата и индивидите, които ползват тези услуги в по-голяма степен, ще са по-засегнати.
Доклад на ИПИ: Приходите от незаконната търговия с цигари в България са в рамките на 2,5-3,5 млрд. лв. за последните 10 години (2007-2016)
Институт за пазарна икономика / 01.02.2018
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува детайлен преглед на акцизната политика спрямо тютюневите изделия в България и ефектите върху незаконния пазар в периода 2007-2017 г. Анализът (виж тук) е част от проект на ИПИ с мото „По правилата”, чиято основна цел е да проучи възможностите за подобряване на водените политики и преодоляване на онези институционални слабости, които дават почва за незаконна търговия с тютюневи изделия в страната.