"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Измисленият критерий „реална конвергенция” за еврозоната

Десислава Николова и Весела Кръстанова* / 26.01.2018
Дори и да имаше (неофициален) критерий за реално сближаване на доходите към средните стойности в ЕС, то България вече би трябвало да го е изпълнила. Това се вижда ясно от решението за допускането на балтийските страни до ERM-2 с по-ниски или сходни на сегашните нива на доходите в България. Другото възможно обяснение навлиза в полето на политическото лицемерие и използването на евфемизми, зад които европейските политици (като повечето политици) обичайно се крият. Кое от двете обяснения е меродавно ще разберем съвсем скоро, ако българският министър на финансите изпълни обещанието си и подаде документи за стартиране на процедура по приемане на еврото до юни месец тази година.

Конете на Аспарух и таблицата на БАН

Явор Алексиев / 26.01.2018
Всички тези сравнения са безумни, независимо дали стоката Х се произвежда в пъти повече или по-малко през 1988 или 2016 г. Теоретично, таблицата на БАН щеше да изглежда „много по-добре”, ако младите българи вместо да си губят времето да разработват софтуерни продукти, затваряха консерви. Може да звучи спекулативно, но почти със сигурност през 681 г. броят на конете на глава от населението е бил по-висок от този през 1988 г. Причината едва ли е по-развитата икономика по времето на Аспарух. По същия начин, както овцете в страната през 1939 г. са повече от тези през 1988 г., въпреки че населението на страната е с над 2 млн. души по-малко.

Освобождаването от длъжност на съдиите като гаранция за независимост

Иван Брегов / 26.01.2018
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на свое заседание през седмицата изпита затруднение да постанови в кой момент се прекратява длъжността на съдия, навършил възраст за пенсиониране, тоест 65 години. Въпросът може да бъде разглеждан от две позиции: 1) като въпрос от трудовото и осигурителното право и 2) като важен елемент от конституционното право в частта съдебна власт. В настоящата статия ще разгледаме темата именно с оглед важността му за съдийската независимост и запазване вътрешното убеждение на съдията, гарантирани от принципа за несменяемост на магистратите.

Отново през 2018 г. – субсидирана заетост вместо квалификация

Зорница Славова / 26.01.2018
Политиките на пазара на труда в България и тази година няма да следват добрите световни и европейски практики. Отново ще залагат на субсидирана заетост, харчене и отчитане на много пари и създаване на зависимости на най-уязвимите групи без шансовете им за реализация в реалния сектор да се повишават.

Класически либералната свобода в България

Красен Станчев / 26.01.2018
Вчера бе публикуван поредният Индекс на човешката свобода (ИЧС),[i] който е инициатива на институтите Катон (Вашингтон), Фрейзър (Ванкувър) и Фондация Фридрих Науман (Берлин). Той измерва личната, гражданската и стопанската свобода глобално, в 159 страни, редактиран е от Таня Порчник и Ян Васкес и от методологическо гледище е полезен и обективен инструмент за сравнение.

Одитна оценка на Процедурата при макроикономически дисбаланси

Калоян Стайков / 26.01.2018
Около месец преди Европейската комисия да публикува поредната серия от доклади по Процедурата при макроикономически дисбаланси, Европейската сметна палата публикува одитен доклад относно приложението на процедурата от създаването ѝ до 2017 г. в избрани страни. Механизмът беше създаден след настъпилата финансова и икономическа криза в страните от ЕС, които ясно показаха необходимостта от система за ранно предупреждение за формиране на макроикономически дисбаланси, както и инструменти за предотвратяването им.